Sii Website - podział typów treści

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sii Website - podział typów treści by Mind Map: Sii Website - podział typów treści

1. Dział: grupuje główne kategorie treści strony w menu

2. Strony Hierarchiczne: układ stron w którym są strony nadrzędne i podrzędne w formie drzewiastej struktury

3. Treść w układzie chronologicznym: kolejność występowania zalezna od daty, treść kategoryzowana przez kategorie i tagi (newsy, eventy, blog, Case Studies)

4. Kategorie: grupa treści hierarchiczna, słuzy do kategoryzowania chronologicznych typów treści

5. Tag: kategoria treści płaska (brak hierarchiczoności)

6. Link zewnętrzny: Candidate portal

7. Strona Funkcjonalna: wyszukiwarka, subscription page, Rodo