ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

Sinh 11

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP by Mind Map: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

1. ÁNH SÁNG

1.1. CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

1.1.1. Khi cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp tại cường độ ánh sáng được gọi là ĐIỂM BÙ ÁNH SÁNG

1.1.2. Trị số ánh sáng mà từ đó cường độ quang hợp không tăng thêm dù cường độ ánh sáng tiếp tục tăng gọi là ĐIỂM BẢO HOÀ ÁNH SÁNG

1.1.3. Trong khoảng điểm bù ánh sáng và điểm bảo hoà ánh sáng , cường độ quang hợp tăng hầu như tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

1.2. QUANG PHỔ ÁNH SÁNG

1.2.1. Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau đến cường độ quang hợp

1.2.2. Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh tím và miền ánh sáng xanh đỏ

1.2.3. Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp axit amin , protein

1.2.4. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbonhidrat

1.2.5. Thành phần ánh sáng biến động phụ thuộc vào

1.2.5.1. Trong môi trường nước thành phần ánh sáng biến động nhiều theo chiều sâu

1.2.5.2. Biến động theo thời gian của ngày

1.2.5.2.1. Buổi sáng + Buổi chiều : chứa nhiều tia đỏ

1.2.5.2.2. Buổi trưa : tia sáng xanh , tím tăng len

1.2.5.3. Cây mọc dưới tán rừng thường chứ diệp lục b cao giúp hấp thụ tia sáng có bước sống ngắn trong điều kiện thiếu tia ngắn đỏ của ánh sáng khuếch tán

2. TRỒNG CÂY DƯỚI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO

2.1. Sử dụng các loại đèn thay cho ánh sáng mặt trời

2.2. Ưu điểm : khắc phụ điều kiện bất lợi của môi trường , sâu bệnh

2.3. Ứng dụng

2.3.1. Đảm bảo cung cấp rau quả vào mùa đông

2.3.2. Ở Việt Nam : sản xuất rau sạch , nhân giống trồng, nuôi cấy mô thực vật , tạo cành giâm

3. NGUYÊN TỐ KHOÁNG

3.1. Ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp

3.2. N,P,S : tham gia cấu thành enzim quang hợp

3.3. Mg,N : tham gia cấu thành diệp lục

3.4. K : điều tiết độ mở khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá

3.5. Mn,Cl : quang li phân nước

4. NHIỆT ĐỘ

4.1. Ảnh hưởng đến enzim trong pha tối và pha sáng của quang hợp

4.2. Mỗi loài thực vật có 1 nhiệt độ tối ưu , ở nhiệt độ đó cường độ quang hợp là lớn nhất

4.3. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở những loài cây khác nhau thì khác nhau

5. NƯỚC

5.1. Nguyên liệu cho quang hợp

5.2. Là môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tê bào

5.3. Điều tiết sự đóng mở trong khí khổng và nhiệt độ

5.4. Là dung môi hoà tan các chất

5.5. Khi cây bị thiếu nước từ 40% đến 60% thì quang hợp sẽ bị giảm

5.6. Khi bị thiếu nước , cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn các cây khác

6. NỒNG ĐỘ CO2

6.1. Nồng độ CO2 trong không khí chiếm 0,03%

6.2. Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây bắt đầu quang hợp là 0,008 - 0,01 %

6.3. Quang hợp tăng tỉ lệ thuận với nồng độ CO2 cho đến trị số bão hoà CO2 , trên ngưỡng đó quang hợp giảm

6.4. Khi nồng độ CO2 tối đa đến cường độ quang hợp đại cực đại gọi là điểm bão hoà CO2