Ammatillisen opettajan verkostokaavio - Satu Pietilä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ammatillisen opettajan verkostokaavio - Satu Pietilä by Mind Map: Ammatillisen opettajan verkostokaavio - Satu Pietilä

1. Ammatillisen opettajan opinnot Hamkissa

2. Työ opettaa koko ajan!

3. Substanssiosaamisen kehittäminen kotokouluttajana

3.1. Jatkossa tarkoitus kehittää, mm. funktionaalinen kielenopettaminen kotokoulutuksessa paremmin haltuun!

4. Substanssiosaamisen kehittäminen S2-opettajana

4.1. Jatkossa tarkoitus kehittää, mm. arviointikoulutus

5. Yritysyhteistyö

6. Ely-keskus

7. Te-toimisto

8. Sedu Aikuiskoulutus

9. Sedu Education Oy

10. Maahanmuuttajatiimi

11. S2-opettajana ja kotokouluttajana kehittyminen

11.1. Työ opettaa koko ajan!

12. Työpaikan organisaatio

13. Työn sidosryhmät

13.1. Oppilaitosyhteistyö

14. Opettajana kehittyminen

14.1. Ammatillisen reformin mukanaan tuomat haasteet!

14.1.1. Jatkossa paremmin haltuun maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen, yksilölliset opintopolut, HOKS, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.