MREŽA RAČUNALA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MREŽA RAČUNALA by Mind Map: MREŽA RAČUNALA

1. Računalna mreža

1.1. Prenošenje teksta,slike, itd.

1.2. Dijeljenje resursa

1.3. Raspodijeljene obrade podataka

1.4. Uporabe centraliziranih baza podataka

2. Mreža računala

2.1. Dva ili više računala koji šalju ili primaju podatke

2.2. Mediji za prijenos podataka

2.3. Komunikacijski protokol

2.3.1. Opis protokola

2.3.1.1. TCP/IP - najčešći je protokol koji upravlja načinom prenošenja podataka

2.3.1.2. Ostale vrste protokola: SMPT, POP3,HTTP(Mrežna komunikacija)

2.3.2. Paketni prijenos podataka

2.3.2.1. Datoteka iz računala u obliku više paketa, spojenog na preklopnik unutar LAN mreže pošiljatelja, preko WAN mreže dolazi do preklopnika unutar LAN mreže primatelja te datoteku dobiva osoba na koju je taj preklopnik dresiran

2.3.3. IP adresa

2.3.3.1. Jedinstvena adresa računa sastavljena od 4 troznamenkasta prirodna broja, u rasponu od 0 do 255 odvojenih točkama

2.4. Uređaji za upravljanje prijenosom

3. Mrežno sklopovlje

3.1. Preklopnik (Switch)

3.1.1. Spaja dva ili više računala

3.1.2. Upravlja protokom podataka između njih

3.2. Usmjernik (Router)

3.2.1. Uređaj koji spaja više lokalnih mreža

4. Vrste računalnih mreža

4.1. Vrste mreža prema udaljenosti

4.1.1. LAN

4.1.2. WAN

4.1.3. Internet

4.1.3.1. Mreža svih mreža

4.2. Vrste mreža prema prijenosnom kablu

4.2.1. UTP

4.2.1.1. Mrežni kabel

4.2.2. WLAN

4.2.2.1. Mreže bez kabla

4.3. Korisničko - poslužiteljska mreža

4.3.1. Poslužitelj

4.3.2. Korisnička ili klijentska

4.3.3. Domene

4.3.3.1. Dijelovi mreža

4.4. Mreža ravnopravnih članova

4.4.1. Svaki korisnik ima potpuni nadzor nad svojim računalom te uvid u datoteke drugih računala spojenih na mrežu