"LUMOS MAXIMA" PROJECT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"LUMOS MAXIMA" PROJECT by Mind Map: "LUMOS MAXIMA" PROJECT

1. 1.1. Media & Communication team (Ban Truyền thông)

1.1. 1.1.1. Lên kế hoạch truyền thông

1.2. 1.1.2. Thiết kế Fanpage

1.2.1. 1.1.2.1. Lập Fanpage dự án

1.2.2. 1.1.2.2. Lên timeline đăng bài trên Fanpage

1.2.3. 1.2.2.3. Lên ý tưởng cho nội dung bài đăng

1.2.4. 1.2.2.4. Quản lý Fanpage

1.2.5. 1.2.2.5. Phát triển tương tác Fanpage

1.3. 1.1.3. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông

1.3.1. 1.1.3.1. Thiết kế logo, avatar, cover, hashtag, ... cho Fanpage

1.3.2. 1.1.3.2. Thiết kế backdrop, standee, banner, ... cho Workshop

1.3.3. 1.1.3.3. Thiết kế hình ảnh cho các bài đăng trên Fanpage

1.3.4. 1.1.3.4. Quay clip - Edit clip

1.3.5. 1.1.3.5. Chụp ảnh - Edit ảnh

1.3.6. 1.1.3.6. Tạo Powerpoint cho Workshop

1.3.7. 1.1.3.7. Viết và thiết kế thư mời cho khách mời

1.4. 1.1.4. Soạn nội dung và thiết kế thư mời

1.4.1. 1.1.4.1. Viết và thiết kế thư mời cho người đăng ký

1.4.2. 1.1.4.2. Viết và thiết kế thư cảm ơn sau Workshop

1.4.3. 1.1.4.3. Viết và thiết kế thư mời tài trợ và hỗ trợ truyền thông

1.5. 1.1.5. Hỗ trợ lập và quản lý Hồ sơ Dự án

2. 1.2. Content team (Ban nội dung)

2.1. 1.2.1. Lên nội dung chung

2.2. 1.2.2. Tổ chức họp triển khai dự án

2.2.1. 1.2.2.1. Lên chương trình họp

2.2.2. 1.2.2.2. Viết biên bản họp triển khai dự án

2.3. 1.2.3. Viết kịch bản workshop

2.4. 1.2.4. Viết kịch bản MC

2.5. 1.2.5. Lập bảng khảo sát

2.5.1. 1.2.5.1. Lập bảng khảo sát trước Workshop

2.5.2. 1.2.5.2. Lập bảng khảo sát sau Workshop

2.6. 1.2.6. Thiết kế bài tập cho người tham gia

2.7. 1.2.7. Quản lý Hồ sơ Dự án

2.7.1. 1.2.7.1. Soạn thảo Hồ sơ Dự án

2.7.2. 1.2.7.2. Quản lý và cập nhật Hồ sơ Dự án

2.8. 1.2.8. Liên hệ với các khoá 2019 - 2023 để quảng bá Workshop

3. 1.3. Logistic & Event team (Ban Hậu cần)

3.1. 1.3.1. Tìm địa điểm

3.1.1. 1.3.1.1. Lên phương án địa điểm

3.1.2. 1.3.1.2. Liên hệ thuê địa điểm

3.2. 1.3.2. Soạn checklist vật dụng

3.2.1. 1.3.2.1. Lên danh sách vật dụng cần thiết

3.2.2. 1.3.2.2. Chuẩn bị các dụng cụ cho buổi Workshop

3.3. 1.3.3. Lên phương án quản lý người tham gia trong buổi Workshop

3.4. 1.3.4. Set up cho buổi Workshop

3.4.1. 1.3.4.1. Sắp xếp bàn ghế

3.4.2. 1.3.4.2. Set up sân khấu, âm thanh, ánh sáng

3.4.3. 1.3.4.3. Set up standee, backdrop, ...

3.4.4. 1.3.4.4. Dọn dẹp sau Workshop

3.5. 1.3.5. Lên phương án quà tặng cho khách mời

3.6. 1.3.6. Quản lý tài chính cho dự án

3.6.1. 1.3.5.1. Dự trù kinh phí

3.6.2. 1.3.5.2. Thu quỹ cho dự án

3.6.3. 1.3.5.3. Tổng hợp thu - chi

3.6.4. 1.3.5.4. Tổng hợp và quản lý chứng từ

3.6.5. 1.3.5.5. Báo cáo thu - chi hàng tuần