Enterprise Resource Planning

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Enterprise Resource Planning by Mind Map: Enterprise Resource Planning

1. Doel

1.1. basis voor een bedrijfsbrede automatiseringsoplossing

1.2. productiviteit van het bedrijf verbeteren

1.3. kosten beheersen

1.4. ondersteuning van de interne bedrijfsprocessen

2. Voordelen

2.1. maakt het bedrijf effectiever en sneller

2.2. laat toe om uw voorraad te verlagen,zonder risico op stockbreuk

2.3. betere beheersing van de bedrijfsprocessen

2.4. meer klantgericht werken

2.5. 1 database = eenduidige en betrouwbare informatie

2.6. platform om zwakke plekken te zien

3. Nadelen

3.1. hoge investering

3.2. hoge operationele kosten

4. OpenERP

4.1. Geïnstalleerde modules

4.1.1. Sales

4.1.1.1. the suppliers and a supplier category

4.1.1.2. a sales order

4.1.2. Purchases

4.1.2.1. the customers and a customer category

4.1.2.2. a purchase order

4.1.3. Warehouse

4.1.3.1. some products and a product category

4.1.3.2. an inventory

4.1.4. Accounting

4.1.4.1. invoices

4.1.4.2. payments

4.2. Niet-geïnstalleerde modules

4.2.1. Manufacturing

4.2.2. Project

4.2.3. HR

4.2.4. Tools

5. Case: Chocolatier Valentino

5.1. Geïnstalleerde modules

5.2. Purchase

5.3. Sales

5.4. Accounting

5.5. Warehouse

6. ERP is geen CRM

6.1. ERP

6.1.1. Interne processen

6.1.2. Orderproces = van order tot factuur

6.1.3. star: ondersteund vastomlijnde processen

6.2. samen staan ze sterk !

6.3. CRM

6.3.1. Externe processen

6.3.2. commercieel proces = lead + aftersales

6.3.3. flexibel en dynamisch

7. Tips voor een succesvolle ERP implementatie

7.1. Onderschat uw eigen processen niet

7.2. stel een plan op voor de implementatie en bewaak de voortgang

7.3. betrek zowel de werkvloer als de directie bij de implementatie

7.4. maak voldoende tijd vrij voor de implementatie