Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OKQ qr code by Mind Map: OKQ qr code

1. หมวกสีขาว

1.1. okq เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าการเกษตร ซึ่งProjectของ okqที่ได้ร่วมทำกับบริษัทคือการขายผักสด ปลอดสารพิษจากฟามไม่ตั้งใจทำ จังหวัดสระบุรีและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี่คือการทำแคตตาล็อกผักเพื่อให้เซลจากบริษัทไปเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า

1.2. - กลุ่มลูกค้ามีหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะร้านดังๆจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนจีน จึงจัดทำแคตตาล็อกให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน - เพื่อความทันสมัยและความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำ qr code แคตตาล็อกผักขึ้นมา

2. หมวกแดง อารมณ์และความรู้สึก

2.1. -สิ่งที่ไม่ชอบ จากปัญหาที่พบจึงคำนึงถึงความสะดวกและประหยัดเวลาของเซลเป็นหลัก ถ้าหากถือแคตตาล็อกเป็นเล่มๆจะรู้สึกเทอะทะ หนัก

2.2. - สิ่งที่ชอบ เมื่อมีตัวช่วยในการทำงานทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถลดการใช้กระดาษอีกด้วย

3. หมวกสีดำ การคิดเชิงระมัดระวัง

3.1. แคตตาล็อก ต้องถูกต้องทั้งราคา รูปภาพ การวางตำแหน่ง และภาษาที่ใช้

3.2. qr code ต้องชัดเจน แสกนได้ไม่ผิดพลาด

4. หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก

4.1. ภายในอนาคต หวังว่านวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสะดวกให้แก่ทางบริษัท สามารถนำไปใช้ได้จริง แก้ไขปัญหาจริง

5. หมวกสีน้ำเงิน การควบคุม

5.1. การสร้างแคตตาล็อกผัก

5.1.1. สร้างจากเว็บ canva ทำให้น่าดึงดูดและน่าสนใจ รูปแบบและการวางองค์ประกอบต่างๆต้องให้เป๊ะสมบูรณ์แบบมากที่สุด

5.1.2. จัดแคตตาล็อกให้อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book

5.1.3. ทำqr code

5.2. การใช้งาน

5.2.1. แสกน qr code

5.2.2. เลื่อนดูสินค้า

6. หมวกสีเขียว การคิดอย่างสร้างสรรค์

6.1. การใช้qr code มาต่อยอดในการทำการตลาดให้สะดวกและทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งการแคตตาล็อกให้แปลกใหม่ เพื่อความน่าสนใจมากขึ้น