S.A.M.N.E.C 2019 - 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
S.A.M.N.E.C 2019 - 2020 by Mind Map: S.A.M.N.E.C 2019 - 2020

1. Website : samnec.com.vn

2. Timeline Sản Xuất TVC tết 2020

2.1. Beko

2.1.1. Nộp 02 kịch bản chi tiết

2.1.1.1. 6/10/2019

2.1.2. Chốt kịch bản Final

2.1.2.1. 7/10/2019 - 9/10/2019

2.1.3. Chốt kinh phí dự trù

2.1.3.1. 10/10/2019 - 12/10/2019

2.1.4. Bấm máy quay TVC

2.1.4.1. 17/10/2019 - 18/10/2019

2.1.5. Gửi bản Demo

2.1.5.1. 23/10/2019 - 24/10/2019 - 25/10/2019 - 26/10/2019

2.1.6. Gửi bản Final

2.1.6.1. 30/10/2019 - 31/10/2019

2.2. Samnec

2.2.1. Nộp 02 kịch bản chi tiết

2.2.1.1. 6/10/2019

2.2.2. Chốt kịch bản Final

2.2.2.1. 7/10/2019 - 9/10/2019

2.2.3. Chốt kinh phí dự trù

2.2.3.1. 10/10/2019 - 12/10/2019

2.2.4. Bấm máy quay TVC

2.2.4.1. 15/10/2019 - 16/10/2019

2.2.5. Gửi bản Demo

2.2.5.1. 19/10/2019 - 20/10/2019 - 21/10/2019 - 22/10/2019

2.2.6. Gửi bản Final

2.2.6.1. 28/10/2019 - 29/10/2019

3. Đại Hội Samnec Hệ Thống 2019

3.1. 2/11/2019

4. Sinh Nhật Samnec 15 năm ( 10/10/2019 - 30/10/2019 )

4.1. Video bán hàng

4.1.1. Quay lại

4.1.1.1. 12/10

4.1.2. Gửi Demo

4.1.2.1. 15/10

4.1.3. Gửi Final

4.1.3.1. 17/10

4.2. Roadshow

4.2.1. 26/10

4.2.2. 27/10

4.3. Restream video bán hàng

4.3.1. 19/10 - 20/10 - 22/10 - 23/10 ( am ) - 23/10 ( pm ) - 25/10 ( am ) - 26/10 ( am ) - 26/10 ( pm ) - 27/10 - 31/10

4.4. Livestream Game

4.4.1. 12/10

4.5. Livestream bốc thăm trúng thưởng tại cửa hàng

4.5.1. 18/10 - 02/11

4.6. Video review tivi :

4.6.1. Quay lại : 18/10

4.6.2. Demo : 20/10

4.6.3. Final : 23/10

4.6.4. Đăng bài :

4.6.4.1. Review Tivi Samsung 4K 55 inch : 25/10

4.6.4.2. Review Smart TV SAMSUNG QLED Q75R : 29/10

4.7. Phát tờ rơi :

4.7.1. 24/10 : Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm

4.7.2. 25/10 : Khu công nghiệp Vsip

4.7.3. 26/10 : Khu công nghiệp Nomura

4.7.4. 28/10 : Khu công nghiệp Tràng Duệ

4.7.5. 29/10 : Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền

4.7.6. 30/10 : Khu công nghiệp Đồng Hòa

4.7.7. 31/10 : Khu công nghiệp Cảnh Hầu

4.8. TVC sinh nhật samnec :

4.8.1. 3/10

5. TVC Samnec - Beko tết 2020

5.1. Kênh Offline

5.1.1. Phát tờ rơi

5.1.2. Tờ phướn

5.1.2.1. 9/10 - 11/10 - 12/10 - 16/10 - 19/10 - 23/10 - 26/10 - 29/10

5.1.3. Truyền hình : Đài truyền hình trung ương, VTV3, VTV1

5.1.4. Roadshow

5.1.4.1. Xe điện thành phố HP

5.1.4.2. Xe đạp

5.1.4.3. Xe tải 5 tạ

5.1.5. Booth activation

5.1.6. Phát TVC tại các cửa hàng điện máy của Samnec

5.1.7. Mascot Ông thần tài

5.2. Kênh Online

5.2.1. Samnec

5.2.1.1. Fanpage Samnec Điện Máy

5.2.1.1.1. Livestream game

5.2.1.1.2. Livestream bán hàng

5.2.1.1.3. Review các dòng TV

5.2.1.2. Website : samsungsamnec.com

5.2.1.3. Youtube : Samnec Corporation

5.2.2. Beko

5.2.2.1. Fanpage : Beko Việt Nam

5.2.2.2. Website : beko.vn

5.2.2.3. Youtube : Beko Vietnam