Poškodenie ľavej hemisféry mozgu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Poškodenie ľavej hemisféry mozgu by Mind Map: Poškodenie ľavej hemisféry mozgu

1. -

2. Porucha kognitivnych funkcii

2.1. -

3. Poruchy správania

3.1. Zmena emotivity

3.2. Zmena impulzov

3.3. Zmena pudov

4. Poruchy motoriky

5. Zmena osobnosti

6. Neuropsychiatrické poruchy

6.1. Depresia

6.2. demencia

6.3. epilepsia

7. Psychopatologické poruchy

7.1. Poruchy pamäti

7.1.1. Amnézia

7.1.1.1. Posttraumatická

7.1.1.1.1. Súvis s krátkodobou pamäťou

7.1.1.2. Pretraumatická

7.1.1.2.1. Súvis s dlhodobou pamäťou

7.1.2. Afázia

7.1.3. Agnozia

7.1.3.1. Vizuálna agnozia

7.1.4. -

7.2. Poruchy pozornosti

7.3. Poruchy reči

7.3.1. Apraxia

7.4. Poruchy správania

7.4.1. Podráždenosť

7.4.2. Impulzivita

7.4.3. Apatia

7.4.4. Úzkostlivosť