Hyvä ja toimiva työyhteisö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hyvä ja toimiva työyhteisö by Mind Map: Hyvä ja toimiva työyhteisö

1. Työntekijä

1.1. Tietää työpaikkansa ohjeistukset, strategian ja tavat, sekä toimii niiden mukaisesti.

1.2. Osaa toimia työryhmän tasavertaisena jäsenenä.

1.2.1. Osaa tunnistaa kehittämiskohteita ja tuoda ne ilmi.Osaa ottaa vastaan muiden kehitysideoita.

1.3. Osaa antaa rakentavaa palautetta ja ottaa myös sitä vastaan.

1.3.1. Osaa kehittää itseään palautteen perusteella.

1.4. Arvostus omaatyötä ja työyhteisöä kohtaa.

1.5. Asiallisuus

1.5.1. Tuottamassa tekstissä

1.5.1.1. Selkeys, ymmärrettävyys ja oikea puhuttelu tapa.

1.5.2. Asiakasta kohtaan

1.5.2.1. Potilaan itsemääräämisoikeus,eettisyys

1.5.3. Työyhteisöä kohtaan

2. Esimies

2.1. Perehdyttäminen

2.1.1. Auttaa uutta työntekijää pääsemään yhteisöön sisälle helpommin ja helpottaa muiden työntekijöiden taakkaa.

2.2. Kannustaa työntekijöitä tuomaan kehitysideoita julki ja toimii tarvittaessa toteuttajana.

2.3. Oikeudenmukaisuus

2.3.1. Epäoikeudenmukainen esimies luo todella pahaa kitkaa työyhteisöön ja voi tulehduttaa yhteisön pahasti.

3. Asiakas

3.1. Asiallisuus

3.1.1. Itsemääräämisoikeus

3.1.2. Huomioiminen eli muistettava hyvä käytös, kunnioitus, tapauskohtaisuus ja yksilöllisyys.

3.2. Epäasiallisuus

3.2.1. Vihamielisyys

3.2.2. Perustelemattomuus

3.2.2.1. Asiakkaalle tulee aina perustella miksi asioita tehdään näin. Asiakkaallaon aina oikeus tietää itseään koskevista asioista.

3.2.3. Piittaamattomuus

3.2.4. Pompotteleminen

3.2.4.1. Valitettavasti terveydenhuollossa arkipäivää. Tietoja ja aikoja ei saa samasta paikasta.

3.2.4.2. Sote pyrkii vähentämään kuilua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä muiden terveyspalveluiden välillä.

4. Minä

4.1. Valmiudet nyt

4.1.1. Testin mukaan olen menossaoikeaan suuntaan.

4.1.2. Pyrin olemaan tasapuolinen työyhteisön jäsen.

4.1.3. Pyrin aina kehittämäänitseäni mahdollisuuksien mukaan.

4.2. Kehitettävää

4.2.1. Palautteen vastaanottaminen

4.2.2. Kiinnostuksen ylläpitämiinen