Återvinningsbingo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Återvinningsbingo by Mind Map: Återvinningsbingo

1. Design

1.1. Skapa en grafisk profil

1.2. Skissa en grov wireframe för projektet

1.3. Skapa ett första utkast av hemsidans utseende utifrån grafiska profilen och den grova wireframen

1.3.1. Utvärdera med projektgruppen

1.3.1.1. Skapa ett uppdaterat utkast

1.4. Kommunicera val av typsnitt, färgkoder, linjetjocklekar osv. Allt som behövs för CSS.

1.4.1. Kommunicera löpande kring designval och problem som uppstår vid införande av innehåll och funktioner.

2. Kod

2.1. HTML

2.1.1. Skapa ett grovt ramverk för hemsidan med HTML

2.1.1.1. Utvärdera och uppdatera koden utifrån ett designutkast och fyll med platshållartext

2.2. CSS

2.2.1. Planera för vad som bör läggas i ett externt style-dokument och vad som bör ingå i varje enskild fil utifrån ett designutkast

2.2.1.1. Skapa en extern stilmall (style.css)

2.2.1.2. Implementera CSS-kod i HTML-koden där så krävs

2.3. PHP

2.3.1. Upprätta relationen mellan berörda filer och databas

2.3.2. Skapa de funktioner som projektet kräver

2.3.2.1. Skapa en användare

2.3.2.2. Logga in

2.3.2.3. Ändra och radera en användare

2.3.2.4. Ladda upp foto

2.3.2.5. Nedräkning av återstående bingobrickor som behöver fyllas i innan man kan skicka in

2.4. Byt ut platshållartexten till korrekt innehåll löpande vartefter innehållet är klart, en sida i taget

2.5. Se över semantiken på koden

2.6. Validera all kod

3. Innehåll

3.1. Planera för innehållet i relation med designprocessen

3.1.1. Skapa text

3.1.1.1. Text på knappar och menyer

3.1.1.2. Rubriker och underrubriker

3.1.1.3. Brödtexter

3.1.2. Skapa en bildbank

3.1.2.1. Foton

3.1.2.2. Illustrationer

3.1.2.3. Logotyper av t ex samarbetspartners

3.1.3. Filer & Dokument

3.1.3.1. Nedladdningsbara PDF-er

4. Testa & Utvärdera

4.1. Tester och utvärdering sker parallellt med alla steg för att skapa iteration

4.2. Användartester

5. Kommunikation

5.1. Regelbundna synktillfällen på veckobasis

5.2. Discord nyttjas för chatt och videosamtal

5.3. Google Drive vid delande av större filer

5.4. Codeanywhere nyttjas för gemensam kod