Xác định ứng viên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xác định ứng viên by Mind Map: Xác định ứng viên

1. Hà Nội

1.1. Hỏi nhu cầu

1.1.1. Nhân viên

1.1.2. Quản lý

1.1.3. Khác

1.2. Hỏi thông tin

1.2.1. chiều cao, cân nặng

1.2.2. Có xăm trổ không?

1.3. Tư vấn

1.3.1. Cơ chế lương: THT / Keangnam / Lotte

1.3.2. Hồ sơ: Có CMT gốc đi làm ngay, các hồ sơ khác bổ sung sau

1.3.3. Tiền đầu vào: Mua bộ ĐP 330k, bộ T2 hỗ trợ trừ vào lương

1.4. Liên hệ

1.4.1. Lấy SĐT (bắt buộc)

1.4.2. TB: sẽ có CV tuyển dụng tư vấn chuyên sâu + HD làm thủ tục

2. Khác: BN / HCM / Phú thọ / DN

2.1. Cơ chế

2.1.1. Giới thiệu chung: Lương tầm 4tr5 - 5tr5

2.1.2. Phụ cấp: theo từng vùng

2.2. Hỏi nhu cầu

2.2.1. Nhân viên

2.2.2. Quản lý

2.3. Liên hệ

2.3.1. SĐT: bắt buộc

2.3.2. TB: sẽ có CV tuyển dụng tư vấn chuyên sâu + HD làm thủ tục