Canxi Hydroxit ( Ca(OH)₂ )

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Canxi Hydroxit ( Ca(OH)₂ ) by Mind Map: Canxi Hydroxit ( Ca(OH)₂ )

1. Là một chất dạng tinh thể không màu hoặc bột màu trắng

2. Vôi tôi được tạo thành khi cho Canxi oxit (tức vôi sống) tác dụng với nước

3. Tính chất vật lí

3.1. Chất rắn màu trắng, ít tan trong nước

3.2. Không mùi, dễ bắt cháy

3.3. Nhiệt độ nóng chảy là 580 độ C

3.4. Phân tử gam là 74,093 g/mol

4. Tính chất hóa học

4.1. Dung dịch Ca(OH)₂ có có tính bazơ mạnh

4.2. Làm thay đổi màu sắc của các chất chỉ thị màu

4.3. Ca(OH)2 tác dụng với axit tạo thành muối và nước

4.4. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

4.5. Tác dụng với muối tạo thành muối mới và bazo mới

5. Điều chế Ca(OH)₂

5.1. Trong phòng thí nghiệm

5.1.1. Dùng vôi sống là CaO thả vào nước

5.1.2. Dùng hóa chất CaC2 (đất đèn) trộn với nước. Kết quả của phản ứng trên là tạo ra vôi tôi và acetylen dùng cho hàn kim loại

5.2. Trong công nghiệp

5.2.1. Vôi tôi được điều chế bằng cách phân hủy CaCO3 (đá vôi) rồi dẫn sản phẩm qua nước.