ข้าวไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้าวไทย by Mind Map: ข้าวไทย

1. พิธีแรกนา

1.1. เป็นพิธีกรรมที่ทำก่อนจะเริ่มไถนา ทำกันในแต่ละครอบครัว เพื่อบวงสรวง คือ ท้าวจตุโลกบาลและแม่โพสพ แม่ธรณี เพื่อเกิดสิริมงคลให้การไถนาเป็นไปด้วยดี

2. เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งจะกระทำกันในช่วงที่ข้าวตั้งท้อง แต่เดิมจะอยู่ในราวกลางเดือน 10 หรือ ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามจะต้องกระทำ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้น 3ค่ำเดือน 3 มีความเชื่อว่าถ้าได้ทำขวัญข้าว และถ้าพระแม่โพสพได้รับเครื่องสังเวย- เเล้ว ไม่ทำให้เมล็ดข้าวล้ม หนอน สัตว์ต่างๆ มากล้ำกราย ได้ผลผลิต อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนถวายแก่พระสงฆ์ เมื่อข้าวนาสุกดีแล้ว เมื่อนวดข้าวเสร็จ ก็จะกำหนดวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ นำข้าวขึ้นยุ้ง ชาวบ้านก็จะมาร่วมทำ- ขวัญข้าว ร้องเพลงทำขวัญแม่โพสพ

3. ข้าวมีกี่ประเภท

3.1. มี 4 ประเภท 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวเหนียว 3.ข้าวขาว 4.ข้าวเพื่อสุขภาพ

3.2. ประเพณีทำขวัญข้าว

4. ประโยชน์ของข้าว

4.1. 1.เป็นแหล่งพลังงานที่ดี 2. ส่งเสริมสุขภาพหัวใจ 3. ป้องกันอาการท้องผูก 4. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 5. อาจช่วย ลดความเสี่ยงมะเร็ง

4.2. ผลิตภัณฑ์จากข้าว

4.2.1. 1. แพนเค้กข้าวเหนียวมะม่วง 2. ซูชิเบคอนชีส 3. ข้าวจี่ 4. ข้าวพอง 5. แพนเค้กข้าวหอมมะลิ