Історія музики: Історія української музики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Історія музики: Історія української музики by Mind Map: Історія музики: Історія української музики

1. Змістовий модуль І. Українська музична культура від найдавніших часів до другої половини ХVIII ст.

1.1. Лекційні заняття

1.1.1. ЛЕКЦІЯ 1.1. Витоки українського музичного мистецтва ЛЕКЦІЯ 1.2. Українська музична культура доби Середньовіччя ЛЕКЦІЯ 1.3. Українська музична культура XIV – XVI ст. ЛЕКЦІЯ 1.4. Специфіка українського музичного бароко ЛЕКЦІЯ 1.5. Українська музика другої половини XVIІІ ст.

1.2. Семінарські та лабораторні заняття

1.2.1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.1. Світська музична культура доби Середньовіччя СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.2. Різноплановість українського Ренесансу СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.3. Постаті та явища українського музичного бароко СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.4. Український класицизм Дмитро Бортнянський та Максим Березовскьий ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.1. Оперне мистецтво в український музичній культурі другої половини XVIIІ ст.

1.3. Самостійна робота до тем лекцій Змістового модулю І.

1.4. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

1.4.1. Тест перевірки виконання самостійної роботи 

1.4.2. Модульна контрольна робота

2. Змістовий модуль ІІ. Українська професійна музика XIX – початку XX ст.: становлення, розвиток, персоналії

2.1. Лекційні заняття

2.1.1. ЛЕКЦІЇ 2.1. Українська музика першої половини ХІХ ст. ЛЕКЦІЇ 2.2. Микола Лисенко в історії української музики ЛЕКЦІЇ 2.3. Українська музика 1920-х років

2.2. Семінарські та лабораторні заняття

2.2.1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.1. Українське музичне мистецтво середини-другої половини ХІХ століття СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.2. Музична культура й мистецтво України середини – другої половини ХІХ ст. Творчість композиторів Галичини СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.3. Творчі постаті К. Стеценка, Я. Степового, М. Леонтовича в українській музичній культурі межі століть. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.4. Українська музична культура у 1910-1930 рр.: історичний контекст, освіта, мистецьке життя, постаті ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 2.1. Українська оперна творчість другої половини ХІХ століття

2.3. Самостійна робота до тем лекцій Змістового модулю ІІ.

2.4. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

2.4.1. Тест перевірки виконання самостійної роботи 

2.4.2. Модульна контрольна робота