KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành Cầu Đường

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành Cầu Đường by Mind Map: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên Ngành Cầu Đường

1. Kỹ sư sau khi tốt nghiệp có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình, hạch toán kinh tế, kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng, đồng thời có kỹ năng thiết kế công trình để quyết các vấn đề về giao thông như: kẹt xe, hệ thống giao thông thông minh, tổ chức giao thông trong các khu đô thị mới,...

2. Trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông

3. Làm công tác tác quản lý ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải, các Ban quản lý dự án xây dựng; các Trung tâm quản lý điều hành giao thông; các phòng quản lý xây dựng, phòng quản lý địa chính của các quận, huyện.

4. Thực hiện các công việc chuyên môn trong nhiều lĩnh vực xây dựng quan trọng

5. Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy cho các Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về lĩnh vực xây dựng và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

6. Làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nói riêng.

7. Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

8. Chứng Chỉ Tin Học

9. NĂM 5 : THỰC HÀNH + ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

10. NĂM 3 và 4 : Chuyên Ngành

11. NĂM 2 : Cơ Sở Ngành Vật Liệu Xây Dựng, Cơ Học Kết Cấu,...

12. NĂM 1 : Các môn cơ bản Toán, Lý, Pháp Luật Đại Cương, Mac-Lenin,...

13. Giáo Dục Thể Chất, GDQP-AN 11 Tín chỉ

14. Giáo Dục Chuyên Nghiệp 105 Tín chỉ ( 25 tín chỉ tự chọn )

15. Giáo Dục Đại Cương 44 Tín chỉ

16. 160 Tín Chỉ

17. Các Môn Học

18. Chứng Chỉ

19. Cơ Hội Nghề Nghiệp

20. Mục Tiêu Đào Tạo