Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Види медіа by Mind Map: Види медіа

1. друковані мас-медіа

1.1. мобільність

1.2. загальнодоступність

1.3. коротке життя

1.4. статичний засіб

2. кіно

2.1. спосіб розважитись

2.2. мотивує

2.3. показує ідеальні нереальні образи

3. музика

3.1. піднімає настрій

3.2. мотивує

3.3. синдром нав'язливої мелодії

3.4. відволікає

4. радіомовлення

4.1. можна слухати не відволікаючись від роботи

4.2. поширення сигналу на більші відстані

4.3. подання лише звукової інформації

5. телемовлення

5.1. подання всіх видів інформації

5.2. шоу що негативно впливають на психіку

6. електронні мас-медіа

6.1. можна використовувати в будь-який час

6.2. викликають залежність