Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Гриби by Mind Map: Гриби

1. Гриби́ — царство еукаріотичних безхлорофільних гетеротрофних організмів, які живляться переважно осмотрофно, і більшість з яких здатні розмножуватись за допомогою спор.

2. Біохімічні ознаки

3. Біосинтез лізину

4. Біосинтез триптофану

5. Утворення сидерамінів

6. Продукти асиміляції

7. Способи живлення грибів

8. Всі гриби є облігатно гетеротрофними організмами. Проте поглинання органічних речовин вони можуть здійснювати двома шляхами — осмотрофно та фаготрофно.

9. Будова клітини

10. Клітинні покриви

11. Ядерний апарат

12. Мітохондріальний апарат

13. Джгутикові стадії

14. Комплекс Гольджі

15. Розмноження

16. Вегетативне розмноження

17. Нестатеве розмноження

18. Статеве розмноження

19. Статеве спороношення

20. Життєві цикли

21. Цикломорфоз

22. Життєві цикли евгамних грибів

23. Екологія

24. Гриби мешкають у біотопах всіх типів. За середовищем існування гриби поділяють на наземні та водні