ชีวประวัติท่านคอลีฟะห์อาบูบักร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ชีวประวัติท่านคอลีฟะห์อาบูบักร by Mind Map: ชีวประวัติท่านคอลีฟะห์อาบูบักร

1. ชีวประวัติ

1.1. ชื่อ

1.1.1. อับดุลลอฮฺ

1.2. ตระกูล

1.2.1. ตะมีม

1.3. เผ่า

1.3.1. กุเรซ

1.4. เกิด

1.4.1. เกิดราวปี พ.ศ. 573 ที่มักกะห์

2. คุณลักษณะ

2.1. ซื่อสัตย์มีสัจจะ

2.2. นอบน้อมถ่อมตน

2.3. เด็ดขาด

2.4. สุภาพอ่อนโยน

2.5. พูดจาฉะฉาน

3. ฉายา

3.1. อัศศิดดิ้ก

4. การเสียชีวิต

4.1. ปีฮิจเราะที่ 13

4.2. อายุ 63 ปี

5. ครอบครัว

5.1. ลูก

5.1.1. อับดุลลอห์

5.1.2. อับดุลเราะห์มาน

5.1.3. อาอีซะห์

5.1.4. อุมมุกัลซูม

5.2. ภรรยา

5.2.1. ฮาบีบะห์

5.2.2. กุตัยละห์

5.2.3. อุมมุรุมมาน

5.2.4. ซัลมา

5.3. มารดา

5.3.1. ซัลมา

5.3.1.1. มูฮำหมัด

5.4. บิดา

5.4.1. อบูกุฮาฟะห์

6. การเข้ารับอิสลาม

6.1. เข้ารับอิสลามด้วยความสมัคใจ

6.2. เป็นคนเเรกที่เข้ารับอิสลาม

7. ผลงานเด่น

7.1. พิชิตดินเเดนต่างๆ

7.2. สร้างสรรค์ความสงบสันติ

7.3. ปราบปรามศาสดาปลอม

7.4. รวบรวมอัลกุนอ่านเป็นเล่ม

7.5. เป็นผู้นำในกาประกอบพิธีฮัจย์

7.6. สามารถปราบปรามกับคนที่ทรยศต่ออิสลาม

8. คุตบะห์

8.1. การตออัตต่อผู้นำ

8.2. ความเสมอภาค

8.3. การถ่อมตน

8.4. การญีฮาต

8.5. การรับผิดชอบ

9. การดำรงตำเเหน่ง

9.1. ฟื้นฟูอิสลามให้เข้มเเข็งมากยิ่งขึ้น

9.2. สร้างอณาจักรอิสลามให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น

9.3. มาดีนะห์กลายเป็นศูนย์กลางในการปกครอง

10. บุคคลที่เข้ารับอิสลามด้วยการดะวะห์ของท่าน

10.1. บิลาล

10.2. อับดุรเราะมาน

10.3. ศาลอลฮะห์

10.4. ซุเบรอิบนุเอาวาน

10.5. อุษมานอิบนุอัฟฟาน