1. pol. 20. století

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1. pol. 20. století by Mind Map: 1. pol. 20. století

1. Alexander Ewing

1.1. jeden z prvních studentů univerzitního vzdělávacího ústavu pro neslyšící

1.2. získal osvědčení učitele neslyšících

1.3. 1922 otevřel soukromou kliniku pro vady sluchu a řeči

1.3.1. od r. 1928 vyšetřovali pomocí audiometru

1.3.2. dnes - oddělení pro audiologii a výchovu hluchých

1.4. 1944 jmenován ředitelem katedry vzdělávání neslyšících, později povýšen na profesora

2. Irene Ewingová

2.1. britský speciální pedagožka, první učitelka v královských školách pro neslyšící v Manchesteru

2.2. od r. 1918 nedoslýchavá, později ohluchla úplně

2.3. od r. 1919 vedla oddělení pedagogiky neslyšících na Katedře audiologie a vzdělávání neslyšících

2.3.1. 1934 se oddělení osamostatnilo

2.4. rozvíjela intenzivní program čtení a řeči pro žáky

2.5. podporovala používání mluveného jazyka jako prostředku komunikace neslyšících

2.6. obhajovala včasné testování dětí k identifikaci hluchoty

3. Alois Novák

3.1. katolický kněz, ředitel Ústavu pro hluchoněmé od r. 1932

3.2. za jeho vedení proběhlo několik změn

3.2.1. došlo k připojení první pomocné školy městské

3.2.2. zařízeno první special. odd. pro nedoslýchavé žáky

3.2.3. zákaz používání znakového jazyka v ústavu

3.2.4. zrušení německého oddělení - pouze pro české žáky

4. 1945

4.1. Veřejná škola pro nedoslýchavé v Praze

4.1.1. Zřízena výnosem zemské školní rady

4.1.2. Prvním ředitelem Vlastimil Císař

4.1.3. U rodičů nedůvěryhodnost

4.2. Monopak

4.2.1. Sluchadlo v jedné krabičce

4.2.2. Výrobce firma Beltone

4.3. Časopis Pedagogické rozhledy

4.3.1. Předchůdce časopisu Speciální pedagogika

4.3.2. UK vydává dodnes

4.4. Obnoven Ústav pro hluchoněmé

4.4.1. Litoměřice

4.4.2. pouze pro české žáky

5. 1920

5.1. Otokar Chlup

5.1.1. stává se docentem pedagogiky na UK v Praze

5.1.2. zřizuje Zemský spolek pro péči o hluchoněmé

5.2. založena Ústřední péče o hluchoněmé

6. Karel Výmola

6.1. ušní lékař, profesor na UK

6.2. 1916 založil Ústav pro hluchoněmé děti

6.2.1. užíval metody orální - likvidace znakového jazyka

6.3. 1931 - 1935 předseda Československé společnosti otorinolaryngologie

6.4. 1933 - 1935 založil Domov hluchoněmých učňů a tradici logopedických kurzů

7. 1948

7.1. komunisti zavedli povinnou školní docházku pro hluchoněmé děti