บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ by Mind Map: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ข้อดี

1.1. ช่วยแบ่งรายจ่ายให้ประชาชน

1.2. เป็นการกระจายสวัสดิการให้ถึงผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆ

1.3. ประชาชนรู้จักการใช้บัตรแทนเงินสด

1.4. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

2. ข้อเสีย

2.1. มีปัญหาเรื่องการพิสูจน์ว่าใครควรหรือไม่ควรได้

2.2. ไม่ค่อยมีประโยชน์กับคนจนที่อยู่นอกเมือง

2.3. เป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง

2.4. รัฐต้องหาเงินมาอุดเพื่อลดภาระการคลังของประเทศ (ซึ่งก็คือภาษีของประชาชน)

2.5. การคัดกรองคนเข้าโครงการไม่มีประสิทธิภาพ

2.6. เป็นการทำประชานิยมมากเกินไป

2.7. สูญเสียงบประมาณไปอย่างมาก