บัตรคนจนควรพอแค่นี้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บัตรคนจนควรพอแค่นี้ by Mind Map: บัตรคนจนควรพอแค่นี้

1. Qualifier

1.1. เกณฑ์ผู้ถือบัตรคนจนเกินมาเป็น2เท่าของผู้ที่ควรได้จริงๆ

2. Warrant

2.1. ประเทศอังกฤษได้ศึกษานโยบาย ช่วยเหลือคนจนใน22ประเทศ ผลคือ โครงการที่ช่วยเหลือคนจนกลับเข้าถึงบางส่วน

3. Data

3.1. 1.เกณฑ์การได้บัตรยังเกิดความเหลื่อมล้ำ

3.2. 2.ได้เปรียบทางการเมืองของคสช.ในการเสมือนหาเสียงในช่วงนั้น

4. Rebuttal

4.1. โครงการนี้มีบางพรรคอยากสานต่อ