Customer relationship management

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Customer relationship management by Mind Map: Customer relationship management

1. Wat?

1.1. Customer relationship management oftewel CRM is een werkwijze alsmede een technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen. Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten een betere behandeling krijgen naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie.

2. Belang

2.1. Werkt eenvoudig samen met andere software zoals excel, acces, outlook

2.2. Kan eenvoudig database's omzetten naar handige grafieken en statistieken.

2.3. Klantenbestanden worden eenvoudiger opgevolgd, daardoor wordt de onderlinge communicatie gemakkelijker

3. Succes factoren

3.1. Factor 1

3.1.1. Personeel moet een goede opleiding krijgen om met het programma te kunnen werken

3.2. Factor 2

3.2.1. De gegevens die verkregen worden moeten goed geinterpreteerd worden.

3.3. Factor 3

3.3.1. Er moet iets gedaan worden met de informatie die verkregen wordt. Er moeten goede conclusies uit getrokken worden.

4. Waarde voor de KMO ondernemer

4.1. High Priority

4.1.1. Productiviteit van het sales team verhogen

4.1.2. Zwakheden in je strategie aanpassen en omvormen tot sterktes

4.2. Medium Priority

4.2.1. Informatie verzamelen en centraliseren over de verkopen maar ook info over de klanten

5. Sugar CRM

5.1. Marketing page

5.1.1. het maken en uitvoeren van opzoekings campagnes

5.1.2. Het maken van aantrekkelijke email marketing programma's

5.1.3. Meten van return on investment campagnes.

5.2. Sales page

5.2.1. Delen van informatie tussen teams en individu's

5.2.2. Aandacht focussen op de meest winstgevende deals

5.2.3. Nieuwe werknemers snel up to date brengen

5.2.4. Informatie voor presentaties aan klanten

5.3. soorten reports

5.3.1. HTML- compliant charts

5.3.2. Dashboards

5.3.3. reports

5.3.4. Matrix

5.3.5. opsommingen