KEPENTINGAN INTERGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KEPENTINGAN INTERGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM by Mind Map: KEPENTINGAN INTERGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

1. Analisis Kajian

2. Cadangan penambahbaikan

2.1. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan

2.1.1. Melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP) 2019-2023

2.1.2. Pembudayaan nilai dan intergriti ⭕Cth: penghayatan konsep "Bersih, Cekap dan Amanah". Budaya kerja, Kualiti kod etika kerja dan piagam pelanggan.

2.1.3. SPRM- diberi kuasa untuk memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa

2.1.4. Biro Pengaduan Awam- mekanisme dan saluran untuk org ramai memberikan pandangan @ aduan mengenai salah tadbir, salahguna kuasa dan penyelewengan.

2.2. Sektor Swasta

3. Metodologi kajian

4. Penyataan masalah

5. Kesimpulan

5.1. ⭕Tanpa integriti akan wujud gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. ⭕ Perilaku yang tips imannya, rendah akhlaknya, dhaif akal budi, tamak dan dorongan nafsu demi kepentingan diri sendiri akan melalui jalan yang tidak sah ini.

6. Pengenalan

6.1. Dewan bahasa

6.1.1. Honesty, wholeness, soundness, Quality of being honest

6.2. Plan Integriti Nasional (PIN)

6.2.1. ⭕Kualiti yang unggul wujud secara keseluruhan dan padu pada individu Dan organisasi ⭕ Berkait dengan etika dan Pencerminan etika dalam tindakan seharian

7. Objektif kajian