خليفة أبوبكر الصديق

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
خليفة أبوبكر الصديق by Mind Map: خليفة أبوبكر الصديق

1. เผ่ากูร็อยซ์ / ตระกูลตามีม

2. วอกัฟทรัพย์สิ้นทั้งหมด

3. 👳‍♀️คุณลักษณะ

3.1. รูปร่างผอม/ผิวขาว

3.2. พูดจาฉะฉาน/เป็นคนสุภาพ

3.3. ใจบุญ/ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

3.4. ขยัน/อ่อนโยน/สัจจะ

3.5. บุคลิกคลายท่านนบี

4. 🙂ผู้ที่รับอิสลามด้วยการดะวะฮ.ของ อบูบักร

4.1. บิลาล

4.2. อุสมาน บินอัฟฟาน

4.3. อับดุลเราะห์มาน บินเอาฟ

4.4. ซูเบร บิน เอาวาม

4.5. ฎอลฮะห์ บินอูบัยดิลละห์

4.6. สะอัด บินอบีวักกอฮ

5. 👳‍♀️การรับอิสลาม

5.1. อบูบักรท่านเป็นคนเเรกที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยความสมัครใจ

6. ความประเสริฐ

6.1. การใช้จ่าย/เป็นบิดาของภรรยาท่านนบี

6.2. การบริจาค/ใช้ชีวิตร่วมทุกข์กับท่านนบี

6.3. รับอิสลามคนแรก/เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์

6.4. เป็นสหายรักท่านนบี/นำละหมาดแทนท่านนบี

7. 👳‍♀️ชีวประวัติ

7.1. ฉายา(العتيق الصديق)

7.2. ชื่อ : อับดุลเลาะห์ บินอบีกอฮาฟะห์(เดิมอับดุลกะบะห์)

7.3. เกิด : ค.ศ 573 เมืองมักกะฮ.หลังจากปีช้าง 2 ปี

7.4. เสียชีวิต : เดือนญามาดิลอาคิร ฮ.ศ 13 เมืองมาดีนะฮ

8. 👪ครอบครัว

8.1. ลูก : อาอีซะห์/อัสมาอ์/อับดุลเราะห์มาน/อับดุลเลาะ

8.2. บิดา : อบูกอฮาฟะฮ

8.3. มารดา :ซัลมา บินตี ซัคร

8.4. ภรรยา

8.4.1. 1⃣ ภรรยาสมัย (jahiliyah) แม่อัสมาอ์,อับดุลเลาะ

8.4.2. 2⃣ อูมมูรูมมาน,แม่อาอีซะห์

8.4.3. 3⃣ อัสมาอ์ บินตี อุมัส (ภรรยาเก่า fajar)

8.4.4. 4⃣ ฮาบีบะห์ บินตี คอลีฟะหฺ(แม่ของอุมมูกัลซูม,อับดุลเราะห์มาน)

9. 👳‍♀️การเป็นคอลีฟะห์

9.1. คุตบะห์

9.1.1. ถ่อมตน/เสมอภาค/ความยุติธรรม

9.1.2. การยีฮาด/การเชื่อฟังผู้อื่น

9.2. ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ 2 ปี 3 เดือน

9.3. ได้ดำรงตำแหน่งนี้ด้วยความเห็นชอบในการประชุมของชาวมุสลิม

10. 👳‍♀️ลักษณะการปกครอง

10.1. มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการเรียนอัลกุรอาน

10.2. ใช้ บทบัญญัติในการตัดสิ้นใจอัลกุรอาน/อัลซุนนะห์

10.3. การปกครองแบบเด็ดขาด

10.4. แต่งตังสภาและมัจลิสหารือกัน

10.5. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

10.6. ก่อตั้งสำนักงานนิติบัญญัติ

11. ✅ผลงานเด่น

11.1. การส่งกองทัพของอูซามะห์ อิบนูเซด

11.2. การทำสงครามกับผู้ละเมิดบทบัญญัติ

11.3. ปราบปรามการแอบอ้างเป็นนบี

11.3.1. Musailamatul kajab

11.4. การพิชิตดินแดน

11.4.1. ชาม ฮ.ศ 13

11.4.2. อิรัก ฮ.ศ 12

11.5. การรวบรวมอัลกุรอานเป็นเล่ม

11.6. ปราบปรามคนที่ไม่จ่ายซากาต

11.7. เป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งแรก

12. ความเจริญในการดำรงตำเเหน่ง

12.1. มีการแบ่งภูมิภาค 10 ภูมิภาค

12.1.1. 5⃣ คาบสมุทรอาหรับ

12.1.2. 2⃣ ซีเรีย

12.1.3. 2⃣ื อิรัก

12.1.4. 1⃣ อียิปต์

12.2. การแต่งตั้ง สภานิติบัญญัติ

12.3. นำอิสลามคาบสมุทรอาหรับ อย่างสมบูรณ์

13. การเสียชีวิต

13.1. เสียชีวิตวันที่ 12 ยามาดิลอาคิรอายุ ของท่าน 63 ปี

13.2. ชาวยิวลอบว่างยาพิษใส่ในเครื่องดื่มของท่าน(บางกระแส)

13.3. ถูกฝังศพเคียงข้างท่านนบี

13.4. สั่งเสียให้อุมัรเป็นคอลีฟะห์หลังจากหารือกับบรรดาซอฮาบะห์

14. 😊การช่วยเหลือ/เชื่อฟังท่านรอซูล

14.1. ศรัทธา/รับอิสลาม

14.2. บริจาคทรัพย์สินทั้งหมด

14.3. ร่วมต่อสู้เคียงข้างท่านนบี