Vấn đề phát triển kinh tế ,ANQP ở Biển Đông ,đảo và các quần đảo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vấn đề phát triển kinh tế ,ANQP ở Biển Đông ,đảo và các quần đảo by Mind Map: Vấn đề phát triển kinh tế ,ANQP ở Biển Đông ,đảo và các quần đảo

1. Mỗi công dân có bổn phận bảo vệ vùng biển và hải đảo

2. Tạo sự phát triển ổn định

3. Cảng nước sâu Vũng Áng ,Cái Nghi ,Nghi Sơn

4. Cụm cảng : Sài Gòn ,Hải Phòng, Quảng Ninh

5. GTVT Biển

6. Vũng Tàu

7. Nha Trang

8. Hạ Long -Cát Bà -Đồ Sơn

9. Du lịch biển

10. Bảo Vệ Môi Trường

11. Dầu Khí

12. Làm muối

13. Tài nguyên khoáng sản

14. Cấm sử dụng phương tiện hủy diệt

15. Tránh khai thác quá mức đói tượng có giá trị kinh tế cao

16. Tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ

17. Tài nguyên sinh vật biển và biển đảo

18. Nhạy cảm trước tác động của con người

19. Môi trường biển là không chia cắt được

20. Hoạt động kinh tế biển đa dạng

21. Lí do

22. 12 huyện đảo (2006)

23. Các huyện đảo

24. Quần đảo: Vân Đồn,Cát Bà,Trường Sa ,Hoàng Sa,...

25. Đảo dông dân: Cái Bầu ,Cát Bà ,Lý Sơn ,Phú Qúy ,Phú Quốc

26. 4000 hòn đảo lớn nhỏ

27. Điều kiện phát triển du lịch biển đảo

28. Điểu kiện phát triển GTVT

29. TN khoáng , dầu mỏ , khí tự nhiên

30. Sinh vật biển

31. Kinh tế biển có vai trò quan trọng trong kinh tế

32. 5 bộ phận

33. Khai thác tổng hợp các TN vùng biển và hải đảo

34. Vùng biển rộng

35. Các đảo và các quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển

36. Vùng biển và thềm lục địa giàu tài nguyên

37. Tăng cường hợp tác

38. Điều kiện để phất triển kinh tế biển