THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CHỦ NGHĨA BẢO HỘ MẬU DỊCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CHỦ NGHĨA BẢO HỘ MẬU DỊCH by Mind Map: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CHỦ NGHĨA BẢO HỘ MẬU DỊCH

1. TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

1.1. Tổng quan thương mại toàn cầu: tổng hợp các giao dịch mua bán và trao đổi hàng hóa/ dịch vụ giữa các nước trên thế giới

1.2. Các nhân tố tác động đến thương mại toàn cầu

1.2.1. - Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế. - Sự gia tăng quyền lực của các liên minh độc quyền. - Các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. - Những bất ổn về chính trị. - Chính sách bảo hộ mậu dịch.

2. CHÍNH SÁCH BẢO HỘ MẬU DỊCH CỦA MỸ

2.1. Chính sách thuế quan

2.1.1. - Mức thuế tối huệ quốc (MFN) - Mức thuế phi tối huệ quốc (non-MFN). - Mức thuế áp dụng cho khu vực mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA). - Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cấp (GSP). - Luật thuế CBI

2.2. Chính sách phi thuế quan

2.2.1. - Hạn ngạch tuyệt đối. - Hạn ngạch tuyệt đối

2.2.2. Các quy định về tiêu chuẩn kĩ thuật và vệ sinh dịch tã: - Các quy định về tiêu chuẩn kĩ thuật. - Các quy định về vệ sinh dịch tã. - Quy định về xuất xứ & kí mã hiệu hàng hóa

2.3. chính sách bảo hộ của Hoa Kì đối với Việt Nam

2.3.1. Ban hành 499 biện pháp bảo hộ mậu dịch đối với Việt Nam

2.3.1.1. Thuế chống bán phá giá

2.3.1.2. Thuế chống trọ cấp

2.3.1.3. ...

3. CHÍNH SÁCH BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

3.1. Chính sách bảo hộ nông nghiệp của Nhật Bản

3.1.1. Nhật Bản trợ giá cho các mặt hàng nông nghiệp để ngừoi nông dân được hưởng lợi và sử dụng biện pháp mang tính "Thuế hoá"

3.2. Chính sách bảo hộ nông nghiệp của Châu Âu

3.2.1. Tất cả các nước thành viên EU đều sử dụng một chính sách thương mại chung đối với các nước ngoài khối nhằm bảo hộ nền nông nghiệp của họ

4. CHỦ NGHĨA VẢO HỘ MẬU DỊCH VÀ ĐỘNG CƠ KINH TẾ

4.1. Khái niệm

4.2. Tác động tích cực và tiêu cực của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch