успішна дитина

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
успішна дитина by Mind Map: успішна дитина

1. Висока самооцінка

1.1. Висока мотивація до діяльності

1.1.1. Впевненість у свої силах

1.1.1.1. Позитивна Я-концепція

1.1.1.1.1. Оптимізм

2. Перешкоди в навчанні

2.1. Заперечення свободи вихованця

2.1.1. Побудова емоційного барєру,заперечення ідентичності вихованця

2.1.1.1. Авторитарність

2.2. Примус

2.2.1. Негативні наствнови

2.2.1.1. Формування жертви

2.3. Гіпертрофія контролю

2.3.1. Гальмування розвитку самостійност, торчості

2.4. Авторитарність

2.4.1. Песимізм

2.4.1.1. Формування навченої безпорадності

2.5. Монолог

2.5.1. Багато вчителя - мало учня

2.5.1.1. Пасивність учня

2.6. Покарання

2.6.1. Домагання

2.6.1.1. Переконування

2.6.1.1.1. Умоляння

3. Успішність навчання

3.1. Мотивувати

3.2. Свобода в виборі творчого розитку

3.3. Співробітництво з учнем

3.4. Діалог

3.5. У школі має панувати дух поваги до людської гідності

3.6. Двостороння активність - учень бажає відповісти, а вчитель задовольняє це питання

3.7. Доброзичливі взаємовідносини - основа співробітництва

3.7.1. Зрозумлість його інформації

3.7.1.1. Зворотній звязок

3.7.1.1.1. Надійність, авторитет вчителя

3.8. Мотивація

3.8.1. Заохочення

3.9. Виховання успіхом

3.9.1. Виховання коханням

3.9.1.1. Виховання співробітництвом

4. Демократичне та гуманне ставлення до дитини, забезпеченні їй прав на вибір, на власну гідність, на повагу, право бути такою якою вона є

5. Прийняття учня

6. Увага, індивідуальний підхід

7. Повага до дитини

8. Теплі почуття, дотики

9. Схвалення

10. Дитяча віра в мрію

11. "Свята натхнення"

12. Самостійність

13. Заохочення