Банк омбудсмені

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Банк омбудсмені by Mind Map: Банк омбудсмені

1. Кім?

1.1. Қарыз алушының, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қанағаттандыру туралы келісімге қол жеткізу мақсатында өз қызметінде тәуелсіз жеке тұлға

2. Омбудсмен өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады;

2.1. Банк омбудсменін қызметке сайлау үшін кандидатурасын ұсынады, бекітеді;

2.1.1. Омбудсмен қызметін қаржыландырады;

2.1.1.1. Омбудсмен қызметінің тәртібін айқындайды;

2.1.1.1.1. Құрылым мен штатты, банк омбудсменінің офисін бекітеді

3. Дауларды шешу бойынша өтініштерді қарау және шешімдерді қабылдау тәртібі мен мерзімдері уәкілетті органмен келісілген және өкілдер кеңесі бекіткен ішкі қағидалар негізінде жүзеге асырылады

3.1. Шешілген дау бойынша шешім шығару

4. Құзіреттік шектеулері

4.1. Соттың қааруына қабылданған және заңды күшіне енген сот шешімі бар өтініштерді қарамайды;

4.1.1. Өтінішпен жүгінген тұлға пайда болған мәселені ипотекалық заем шарты аясында реттеу мақсатымен банкке, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жүгінгені туралы жазбаша дәлелдемесін ұсынбаған;

4.1.1.1. Істің жаңадан ашылған мән-жайлары болмаса да, қайта жіберілген;

4.1.1.1.1. ипотекалық заем шарты бойынша қарыз сомасы 20 000 АЕК асатын өтініштер;

5. Сайлануы

5.1. 2 жылға

5.1.1. Өкілдер кеңесі сайлайды

5.1.1.1. Құпия дауыс беру арқылы

6. Қызметі

7. Реттелуі

7.1. "ҚР-дағы банктер және банк қызметі туралы" Заңы

7.1.1. 40-1-бап, 40-2-бап, 40-3-бап, 40-4-бап

7.1.1.1. Банк омбудсменінің ішкі Ережелері

8. Құқықтары

8.1. банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан қарыз алушының өтінішін қарау үшін қажетті мәліметтерді сұрату

8.1.1. Банк омбудсманы өкілдерінің кеңесіне кіретін банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың басшылары мен лауазымды адамдарының қабылдауында болуға

8.1.1.1. Қаржы жүйелерін татуластырушылардың халықаралық ұйымдарының жұмысына қатысу

8.1.1.1.1. Банк омбудсмені туралы ішкі Ереженің 6-тармағының талаптарын сақтай отырып, банк омбудсменінің қызметі және халықтың қаржылық сауаттылығы туралы материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

9. Өкілдер қызметінің құзыреті

9.1. Банк омбудсменін сайлайды;

10. Құзыреті

10.1. Дау тараптары арасындағы келіспеушіліктерді және/немесе түсініспеушіліктерді жеңуде практикалық көмек;

10.1.1. Дау тараптары арасындағы келіспеушіліктерді реттеу бойынша туындаған мәселелерді қарау рәсімінің кешірілуі, шапшаңдығы және үнемділігі

11. Принциптері

11.1. Тараптардың тең құқылығы;

11.1.1. Омбудсменнің турашылдығы;

11.1.1.1. Банктік және өзге де заңмен қорғалатын құпияны сақтауы;

11.1.1.1.1. Тараптардың құқықтарын сақтау және заңмен қорғалатын мүдделерін сыйлау;

12. Өкілеттілігі

12.1. Тараптарды тез және оңай жолмен татуластыруға шақыру;

12.1.1. Дауды сотқа дейін жеткізбеудің тетіктерін жан-жақты қарастыру;

12.1.1.1. Дауды шешу барысында өзінің объективтілігін сақтау

13. Статистика

13.1. 2011 жылдан бастап заем алушылардан 900 өтініш келіп түскен;

13.1.1. 502 өтініш бойынша өндіріс басталды;

13.1.1.1. 89 өтініш бойынша қанағаттандыру мүмкін еместігі туралы ұйғарым шығарылды;

13.1.1.1.1. 202 өтініш бойынша өндірісті қысқарту туралы ұйғарым қабылданды