KẾ HOẠCH CHO TRANG CÀ KHỊA CÂU LẠC BỘ 10

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH CHO TRANG CÀ KHỊA CÂU LẠC BỘ 10 by Mind Map: KẾ HOẠCH CHO TRANG  CÀ KHỊA CÂU LẠC BỘ 10

1. Lập page

1.1. 01/10/2019

1.2. Các thông tin cơ bản của page

1.3. Avatar (màu đơn giản, ảnh hài hước, bắt mắt)

1.4. Cover (Ấn tượng, tự thiết kế, hài hước, màu sắc bắt mắt,...)

2. FB ads

2.1. Thẻ VISA

2.2. Tài khoản chạy q.cáo

2.3. Thiệt lập chiến dịch q.cáo

2.3.1. B1: Mục tiêu chiến dịch: Engagement

2.3.2. B2: Đặt tên cho chiến dịch

2.3.2.1. LIKE PAGE FALL19

2.3.3. B3: Mục tiêu đối tượng (hành vi khách hàng)

2.3.3.1. Tuổi

2.3.3.1.1. 18t-27t

2.3.3.2. Hành vi

2.3.3.2.1. Thức khuya

2.3.3.2.2. Chơi game

2.3.3.2.3. Shopping online

2.3.3.2.4. Smartphone

2.3.3.2.5. Livestream

2.3.3.3. Sở thích

2.3.3.3.1. Xem hài

2.3.3.3.2. Sneaker

2.3.3.3.3. Hiphop

2.3.3.3.4. Nghe nhạc

2.3.3.3.5. Xem phim

2.3.3.3.6. Streetstyle

2.3.3.3.7. Phụ kiện

2.3.3.3.8. Makeup

2.3.4. B4: Đặt vị trí q.cáo

2.3.4.1. Hà Nội (nội thành)

2.3.5. B5: Ngân sách và giá thầu

2.3.5.1. 500.000VNĐ

2.3.6. B6: Thiệt lập q.cáo trên fb (loại q.cáo)

2.3.6.1. Single video

2.3.6.2. Single image

3. Chăm page

3.1. Nội dung

3.1.1. Text (Ảnh chế, trend, tự thiết kế...)

3.1.1.1. 3 bài/ngày

3.1.1.1.1. 11h

3.1.1.1.2. 14h

3.1.1.1.3. 17h

3.1.2. Video (Hài, ý nghĩa, mang thông điệp, trend,...)

3.1.2.1. 2 video/ngày

3.1.2.1.1. 9h

3.1.2.1.2. 14h

3.2. Kêu gọi like

3.2.1. Mời bạn bè

3.2.2. Share bài viết, video, trang

3.2.3. Chạy q.cáo

3.3. Thiết lập các cài đặt trên page