Сотқа дейінгі реттеудің міндетті тәртіптері

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сотқа дейінгі реттеудің міндетті тәртіптері by Mind Map: Сотқа дейінгі реттеудің міндетті тәртіптері

1. Банктар және банк қызметі туралы заңның 36-бабының 2-1 тармағының 1) тармақшасы

1.1. берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық агенттікке беруге құқылы

2. баламен араласу тәртібін анықтау

2.1. қорғаншылық және қамқоршылық органы

3. тәртіпті сақтамау

3.1. АПК 152-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы

3.1.1. талап арыз қайтарылады

3.2. АПК 279-баптың 1) тармақшасы

3.2.1. талап қою арызын қараусыз қалдырады

4. АК 402-баптың 2 тармағы

4.1. шартты өзгертуге немесе бұзуға ұсыныстан екінші тараптың бас тартуы алынғаннан кейін, не ұсыныста көрсетілген немесе заңдарда не шартта белгіленген мерзімде, ал ондай мерзім көрсетілмеген жағдайда отыз күн мерзімде жауап алынбағаннан кейін ғана тарап шартты өзгерту немесе бұзу туралы талапты сотқа мәлімдей алады.

5. АК 706-бап

5.1. тасымалдаушыға жүкті тасымалдаудантуындайтын талап қоюға дейін оған көлік туралы заң актілерінде көзделген талаптар қоюға міндетті

6. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңның 22 және 42-баптары

6.1. тұтынушы сатушыға талап қояды

6.1.1. Тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар) тұтынушының өтініші, шағымы бойынша құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтарды жою және осы бұзушылықтар арқылы келтірілген залалды (зиянды) тұтынушыға ерікті түрде өтеу туралы тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға) кінә қоя отырып жүгінуге құқылы.

6.1.1.1. Егер сатушы (дайындаушы, орындаушы) күнтізбелік он күн ішінде кінә қоюға жауап бермесе немесе бұзушылықтарды жоюдан және келтірілген залалды (зиянды) ерікті түрде өтеуден бас тартса, тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар) сотқа жүгінуге құқылы.

7. Еңбек Кодексі 159-бап

7.1. келісім комиссиясы

8. АПК 135 бап 3) тармақшасы

8.1. медиация міндетті

9. Кәсіпкерлік кодексі 314-315 баптар

9.1. Инвестициялық омбудсмен

9.1.1. Инвестициялық омбудсмен Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын (айқындайтын), инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға жәрдемдесу жөніндегі функциялар жүктелетін лауазымды адам болып табылады.

9.1.1.1. сотқа дейінгі тәртіппен шешуде инвесторларға жәрдем көрсетеді

10. құқығы

11. Патент туралы заңның 32-бабы

11.1. Апелляциялық кеңеске сараптама ұйымының өнеркәсіптік меншік объектісіне патент беруден бас тарту туралы шешіміне қарсылық берілуі мүмкін. Көрсетілген қарсылықтарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.