Сақтандыру омбудсмені

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сақтандыру омбудсмені by Mind Map: Сақтандыру омбудсмені

1. Мақсаты

1.1. • дауларды шешу кезінде уақытты үнемдеу • қалыптасқан проблемалық жағдайдан|| шығу жолдарын табу • дауларды шешу

2. Принциптері

2.1. • Тараптардың теңдігі • Шешім қабылдаудағы объективтілік пен бейтараптылығы • Сақтандыру құпиясын және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтау • Тараптардың заңмен қорғалатын мүдделерін сыйлау және құқықтарын сақтау • Шешімдер қабылдау рәсімінің ашықтығы мен негізділігі

3. Құқықтары

3.1. • СҰ-нан өтінішті қарау үшін қажетті мәліметтерді сұратуға • СО-нің қызметі және халықтың қаржылық сауаттылығы туралы материалдарды БАҚ-да жариялауға • Штаттарды құруға

4. Құзыреті

4.1. • СҰ арасындағы келіспеушіліктерді шешу • Сақтандырушылар мен СҰ арасындағы келіспеушіліктерді реттеу • Сақтандырушылардың, пайда алушылардың, сақтандыру компанияларының өтініштері бойынша жиналыс, кеңестер өткізу • СО өкілдерінің кеңесінің кезекті және кезектен тыс отырыстарын ұйымдастыру • Мекеменің қызметін ұйымдастыру • Мекеменің қызметін бекітілген бюджетке сәйкес қамтамасыз ету • Ішкі құжаттарды бекіту • СО Қазақстанда дамыту және танымал ету • СО-ның Өкілдер Кеңесіне кіретін СҰ-ның бірінші басшысы мен лауазымды адамының қабылдауына • Қаржы жүйелеріндегі омбудсмандардың халықаралық ұйымдарының жұмысына қатысуға

5. Міндеттері

5.1. • қағидаттарды басшылыққа алуға • дауларды шешу барысында құпиялылықты сақтауға және оны 3-тұлғаларға жария етпеуге • СО-ның өкілдері Кеңесі алдында өз қызметі туралы жыл сайын есеп беруге

6. Сайлау және өкілеттігін тоқтату

6.1. • мерзімінен бұрын тоқтатуды СО-ның өкілдері Кеңесі ж.а. • СО-ның өкілдері Кеңесінің көпшілік дауысымен сайланады. • дауыстар тең болған жағдайда уәкілетті орган өкілінің дауысы шешуші болып табылады. • үш жыл мерзімге сайланады • жаңадан сайланған омбудсмен сайланған күннен бастап 30 күнтізбелік күн өткеннен кейін қызметке енеді • өзінің бастамасы бойынша өкілеттілігін тоқтату үшін бір ай бұрын жазбаша хабарлайды • "сақтандыру қызметі туралы" ҚРЗ-ның 88-бабында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі анықталған немесе ол заңның 91-бабының 3-тармағында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда.

7. Ақы төлеу

7.1. • клиент үшін сақтандыру омбудсманына жүгіну мүлдем тегін болып табылады, дәлірек айтсақ, клиенттің әрбір сақтандыру полисінен 0,17 % сақтандыру сыйақысы төленеді

8. Тұлға

8.1. • жеке тұлға – тәуелсіз эксперт

9. Сақтандыру омбудсменінің қызметін қаржыландыру

9.1. • СҰ, СО өкілдерінің кеңесі мүшелері әр айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей СО-нің қызметін қаржыландыруға бағытталған төлем шоттары негізінде мекеменің банк шотына аударымдар жасайды