Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЕНМК з ІКТ by Mind Map: ЕНМК з ІКТ

1. Контроль знань

2. Переваги

2.1. Збереження навчальних матеріалів з дисципліни

2.2. Забезпечення методичними та навчальними матеріалами

2.3. різноманітність форм представлення інформації

2.4. представлення навчальних матеріалів у зручному і наочному вигляді

2.5. невербальне середовище навчання

2.6. можливість адаптації змісту навчального матеріалу до індивідуальних особливостей студентів

2.7. інтерактивність ЕНМК у реальному часі, яка реалізується на мультимедійному комп’ютері

2.8. наявні роботи студентів,котрі можуть слугувати прикладом для виконання теоретичних та творчих завдань

2.9. зручна структура

2.10. проектування ЕНМК передбачає можливість їхнього використання в локальних та розділених компютерних мережах вузу так і при дистанційній формі навчання

2.11. економія часу

2.12. є цілісними системами педагогічних програмних засобів, інтегрованих з метою збору, організації, збереження, передачі та представлення навчальної інформації користувачам

2.13. комп’ютерна модернізація об’єктів і процесів, що вивчаються

2.14. різноманітність форм представлення інформації

2.15. можливість швидкого пошуку навчального матеріалу

2.16. всі елементи взаємоповязані між собою. мають єдину інформаційну основу та програмне-апаратне серидовище

2.17. присутні запитання до екзамену

2.18. забезпечення літературою

3. Недоліки

3.1. через тривалий контакт з екраном можуть виникнути проблеми з зором

3.2. необхідність набуття студентами спеціальних навичок маніпуляції мультимедійними ресурсами

3.3. доступ до Інтернету може бути не у всіх учасників

3.4. необхідність програмного забезпечення для роботи з певним ЕНМК