Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
НМК з ІКТ by Mind Map: НМК з ІКТ

1. Переваги

1.1. доступний для студентів та викладачів

1.2. забезпечує цілісність навчання, систему знань, уявлень і навичок, які потрібно здобути у процесі навчання

1.3. зручний в використанні, не потребує особливих знань та навичок

1.4. наочність матеріалу

1.5. повністю забезпечує навчальною інформацією вивчення кожної конкретної дисципліни

1.6. створює чітку структуру процесу подачі знаннь конкретного предмету

2. Недоліки

2.1. довгий пошук потрібного матеріалу

2.2. відстутність ключових слів

2.3. не завжди актуальна та нова інформація

2.4. постійно потрібно носити з собою багато підручників, які входять до НМК, пошук у даних підручниках потрібного матеріалу

2.5. виступає лише як набір компонентів, що відносяться до одного предмета, але не являє собою єдиного цілого