Аналіз уроку біології

Fyfksp ehjre ,sjkjus]

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналіз уроку біології by Mind Map: Аналіз уроку біології

1. Змістовний компонент уроку: 1.Обсяг поданого матеріалу 2.Сформованність базових понять 3.Використання різних видів діяльності на уроці

2. Розвиваючий компонент уроку: які уміння та навички розвивали учні на уроці

3. Мотиваційний елемент уроку

4. Виховний елемент уроку

5. Організаційна чіткість уроку

6. Методи контролю та оцінювання знань, умінь та навичок учнів