Ghép tộc hệ đấu trường chân lý

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ghép tộc hệ đấu trường chân lý by Mind Map: Ghép tộc hệ đấu trường chân lý

1. Hệ Hóa Hình

1.1. ác quỷ

1.1.1. phù thủy

1.1.1.1. yordle

1.1.1.1.1. hóa hình

1.2. rồng

1.2.1. phù thủy

1.2.1.1. hộ vệ

1.2.1.1.1. cung thủ

1.3. hóa hình

1.3.1. hoang dã

1.3.1.1. đấu sĩ

1.3.1.1.1. hư không

1.3.2. ác quỷ

2. Hệ Hoang dã

2.1. Sát thủ

2.1.1. đế chế

2.1.1.1. hiệp sĩ

2.1.1.1.1. băng quốc

2.1.1.1.2. quý tộc

2.1.1.1.3. yordle

2.1.2. ác quỷ

2.1.2.1. cung thủ

2.1.2.1.1. quý tộc

2.1.3. nhẫn giả

2.1.3.1. kiếm khách

2.2. phù thủy

2.2.1. yordle

2.2.1.1. hóa hình

2.2.1.2. xạ thủ

2.2.2. rồng

2.2.2.1. hộ vệ

2.2.3. ác quỷ

2.2.3.1. sát thủ

2.2.4. hư không

2.2.4.1. đấu sĩ

2.3. đấu sĩ

2.3.1. hư không

3. Các thẻ bài hoang dã

3.1. sát thủ

3.1.1. đế chế

3.1.1.1. Hiệp Sĩ

3.1.1.2. Kiếm khách

3.1.2. ác quỷ

3.1.2.1. Phù thủy

3.1.2.2. Cung Thủ

3.2. hóa hình

3.2.1. rồng

3.2.1.1. Hộ Vệ

3.2.2. ác quỷ

3.2.2.1. Phù thủy

3.2.2.2. Cung Thủ

3.3. đấu sĩ

3.3.1. hư không

3.3.1.1. phù thủy

3.3.1.2. sát thủ

3.4. yordle

3.4.1. hóa hình

3.4.2. Phù Thủy

4. Thứ tự nâng cấp thẻ bài

4.1. Hoang Dã

4.1.1. Kiếm đủ 4 con

4.2. Phù Thủy

4.3. Cung Thủ

4.3.1. Kiếm đủ 2 con

4.4. Sát thủ

4.5. Hiệp Sĩ

4.6. Đế Chế

4.7. Ác Quỷ

4.7.1. Kiếm đủ 2 Con