PERSONAALSETE ÕPIKESKKONDADE KAARDISTUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PERSONAALSETE ÕPIKESKKONDADE KAARDISTUS by Mind Map: PERSONAALSETE ÕPIKESKKONDADE KAARDISTUS

1. SUHTLEMINE JA KOOSTÖÖ

1.1. Õppejõud

1.1.1. Gmail

1.1.2. HITSA Moodle

1.1.3. eDidaktikum

1.1.4. Google Drive

1.2. Kaasõpilased/tudengid

1.2.1. Gmail

1.2.2. Google Drive

1.2.3. Facebook Messenger

1.2.4. Facebook grupp

1.3. Kolleegid (õpetajad)

1.3.1. eKool

1.3.2. Gmail

1.3.3. Intranet

1.3.4. Facebook Messenger

1.4. Õpilased

1.4.1. Gmail

1.4.2. eKool

1.5. Lapsevanemad

1.5.1. Gmail

2. INFO JAGAMINE

2.1. Õppejõud

2.1.1. Gmail

2.1.2. HITSA Moodle

2.2. Kaasõpilased/tudengid

2.2.1. Facebook Messenger

2.2.2. Gmail

2.2.3. Google Drive

2.3. Kolleegid (õpetajad)

2.3.1. Intranet

2.3.2. eKool

2.3.3. Gmail

2.4. Õpilased

2.4.1. eKool

2.5. Lapsevanemad

2.5.1. Gmail

3. TULEMUSTE ESITAMINE

3.1. Õppejõud

3.1.1. eDidaktikum

3.1.2. HITSA Moodle

3.1.3. Gmail

3.1.4. Google Drive

3.2. Kaasõpilased/tudengid

3.2.1. Facebook Messenger

3.2.2. Google Drive

3.3. Õpilased/lapsevanemad

3.3.1. eKool

4. INFOOTSING

4.1. Google

4.1.1. Google Scholar

4.2. Youtube

4.3. E-Koolikott

4.4. Digar

4.5. Facebook

4.6. Ajalehed/ajakirjad

4.7. Ester

4.8. Andmebaasid internetis

4.8.1. Discovery

4.8.2. ETERA

4.8.3. DSpace

5. MEELELAHUTUS

5.1. Youtube

5.2. Facebook

5.3. Ajalehed/ajakirjad