La il.lustració

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La il.lustració by Mind Map: La il.lustració

1. 8 principis

1.1. Ús de la Raó

1.2. Teocentrisme

1.3. Crítica

1.4. Poder civil

1.5. Pensament econòmic

1.6. Tolerància

1.7. Educació

1.8. Ciències experimentals

2. Societat

2.1. Deistes

2.2. Estamental

2.3. Igualtat

2.3.1. Social

2.3.2. Jurídica

2.3.3. D'orígen

3. Política

3.1. Liberalisme

3.2. Divisió de poders

3.3. Dret a vot

4. Economia

4.1. Llibertat econòmica

4.2. Propietat privada

4.3. Llibertat de comerç

5. Moviment intel.lectual del segle XVIII