Característiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Característiques by Mind Map: Característiques

1. Poesia

1.1. És la conducció del llenguatge habitual cap a l'ambigüitat i els sentits figurats, alhora que sometia a unes disposicions rítmiques regulars.

1.2. És la creació artística en vers i l'associació a la lírica. S'origina de les experiències emocionals (ve del món personal i íntim de l'autor/a)

1.3. Element formal de la poesia

1.3.1. El vers, (Mètrica)

1.3.1.1. El Metre (nombre de síl·labes)

1.3.1.2. El Rima (repetició de sons)

1.3.1.3. El Ritme (distribució regular dels accents)

2. Narrativa

2.1. Explicació de fets reals o fets imaginaris, creïbles o inversemblants, però presentats amb un to objectiu.

2.2. Ës explicada a partir de de personatges protagonitzats per un o més personatges.

2.3. Classificació

2.3.1. Vers

2.3.1.1. Èpica

2.3.1.1.1. Epoeia (tradicional, culta)

2.3.1.1.2. Canço de gesta

2.3.1.1.3. Poemes èpics

2.3.2. Prosa

2.3.2.1. Conte

2.3.2.1.1. Culte

2.3.2.1.2. Popular ( rondalles, llegendes

2.3.2.2. Novel·la

2.3.2.2.1. Cavalleresca

2.3.2.2.2. D'aventures

2.3.2.2.3. Detectivesques

2.3.2.2.4. Negra

2.3.2.2.5. Realista

2.4. Elements formals

2.4.1. Narradors

2.4.1.1. Extern

2.4.1.1.1. Tercera persona

2.4.1.2. Intern

2.4.1.2.1. Primera persona

2.4.2. Personatges

2.4.2.1. Caracterització

2.4.2.1.1. Directa

2.4.2.1.2. Infirecta

2.4.2.2. Complexitat

2.4.2.2.1. Estàtic o arquetip

2.4.2.2.2. Pla

2.4.2.2.3. Rodó

2.4.2.3. Funció

2.4.2.3.1. Principal

2.4.2.3.2. Secundari

2.4.2.3.3. Col·lectiu

2.4.3. Espai

2.4.3.1. Descripció

2.4.3.1.1. Objectiva

2.4.3.1.2. Subjectiva

2.4.4. Temps

2.4.4.1. Extern

2.4.4.2. Intern

2.4.4.2.1. Quantitat

2.4.4.2.2. Ordre (plantejament, nus i desenllaç)

3. Teatre

3.1. Representació escènica d'uns fets, reals o imaginaris, protagonitzats per uns intèrpretes davant un públic

3.2. Característiques

3.2.1. Gènere de l'acció

3.2.2. Diàleg

3.2.3. Objectiu

3.2.3.1. Espectacle, utilitzant el llenguatge escènic

3.2.4. Utilitza la funció apel·lativa

3.3. Elements

3.3.1. El seu discurs es basa en el diàlegi el monòleg.

3.3.2. En alguna obre podem trobar una veu en off.

3.3.3. Didascàlia (apunts, acotacions)

3.3.4. Estructura

3.3.4.1. Acte

3.3.4.2. Quade

3.3.4.3. Escena

3.3.4.4. Regla de les tres unitats

3.3.4.4.1. Unitat d'acció

3.3.4.4.2. Unitat de temps

3.3.4.4.3. Unitat de lloc

3.4. Gèneres

3.4.1. Tragèdia

3.4.1.1. Llegenda heroica

3.4.1.2. Fatalista

3.4.1.3. Tràgic

3.4.1.4. Culte i elevat

3.4.2. Drama

3.4.2.1. Relacions socials

3.4.2.2. Imprevisible

3.4.2.3. Dramàtica

3.4.2.4. Estàndard i mitjà

3.4.3. Comèdia

3.4.3.1. Vida quotidiana

3.4.3.2. Divertida

3.4.3.3. Còmica o Satíric

3.4.3.4. Col·loquial i baix

3.4.4. Tragicomèdia

3.4.4.1. Mescla de Tragèdia i Comèdia

3.4.4.2. Comuna amb Shakespeare

3.4.5. Melodrama

3.4.5.1. Apareix S.XVIII