KINH DOANH ONLINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KINH DOANH ONLINE by Mind Map: KINH DOANH ONLINE

1. 20% cho tiền hàng

2. Những khách hàng ưa chuộng mua sắm online

3. Tai nghe

4. Dành cho mọi lứa tuổi

5. Điện thoại

6. Nguồn hàng

6.1. Nguồn hàng có nguồn gốc rõ ràng

6.2. Những thương hiệu được ưa chuộng

7. Cơ sở vật chất

7.1. Thiết bị công nghệ

7.1.1. Laptop

7.2. Thiết bị hỗ trợ

7.2.1. Microphone

8. Tài chính

8.1. 50 triệu VND

8.1.1. 60% cho Marketing

8.1.1.1. Khách hàng

8.1.2. 20% cho nhân lực

9. Nhân lực

9.1. Nhân viên check hàng

9.2. Nhân viên giao hàng

9.3. Nhân viên tư vấn và chốt đơn

10. Phương pháp

10.1. Facebook

10.2. Mạng xã hội

10.2.1. Instagram

10.2.2. Zalo

10.3. Dịch vụ bán hàng

10.3.1. Shoppe

10.3.2. Lazada

10.3.3. Sendo

10.3.4. Grab

11. Chi nhánh

11.1. Thành phố lớn

11.2. Tỉnh lẻ

12. Vận chuyển

12.1. Bưu điện

12.1.1. Trong nước

12.1.2. Ngoài nước

12.2. Shipper

12.3. Giao dịch trực tiếp