Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ZELULA by Mind Map: ZELULA

1. motak

1.1. animali zelulak

1.1.1. zitoplasma

1.1.1.1. mintzaren barruan dagoen likidoa da.

1.1.2. mintza

1.1.2.1. zelula inguratzen duen geruza da

1.1.3. nukleoa

1.1.3.1. zelularen fontionamendua kontrolatzen eta zuzentzen duen material genetikoa du

1.2. landare zelulak

1.2.1. mintza

1.2.1.1. zelula inguratzen duen geruza da

1.2.2. zelularen pazeta

1.2.2.1. kanpoko geruza bat da

1.2.3. nukleoa

1.2.3.1. zelularen funtzioak kontrolatzen ditu

1.2.4. zitoplasma

1.2.4.1. mintzaren barruan dagoenlikidoa da

2. zer da?

2.1. izaki bizidunakdauzkagun gauza txiki batzuk dira

3. funtzioa

3.1. ugalketa funtzioa

3.1.1. beste zelula batzuk jaiotzen dira jatorrizko zelulen antzeko ezaugarriak dituzrenak.

3.2. nutrizio funtzioa

3.2.1. zelulek bizitzeko behar dutenmantengaiak eta energia lortzen dituzre ingurutik

3.3. erlazio funtzioa

3.3.1. zelulek inguruka aldaketak autematen dituzte