TỔ CHỨC ĐI TỪ THIỆN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TỔ CHỨC ĐI TỪ THIỆN by Mind Map: TỔ CHỨC ĐI TỪ THIỆN

1. 1. LÊN Ý TƯỞNG

1.1. Lên ý tưởng

1.2. Thống nhất ý tưởng

1.3. Phân công công việc

1.4. Dự toán kinh phí

2. 2. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

2.1. Lựa chọn địa điểm

2.2. Lên hệ địa điểm

2.3. Xác định thời gian thực hiện

3. 3. TUYÊN TRUYỀN

3.1. Phát tờ rơi

3.1.1. Thiết kế

3.1.2. In ấn

3.1.3. Phát

3.2. Thông qua MXH

3.2.1. Tạo lập fanpage

3.2.2. Đăng tin lên fanpage

3.2.3. Nhận và trả lời tin nhắn

4. 4. GÂY QUỸ

4.1. Thông qua tiền mặt

4.1.1. Xin phép giảng viên

4.1.2. Chuẩn bị thùng tiền

4.1.3. Nhận tiền QG tại QT!, QT2 tại HSU

4.1.4. Kiểm kê

4.2. Thông qua chuyển khoản

4.2.1. Tạo tài khoản

4.2.2. Đăng tin trên các trang MXH

4.2.3. Nhận và thống kê

4.3. Thông qua bán vật phẩm (nhỏ)

4.3.1. Thống nhất vật phẩm bán

4.3.2. Tìm kiếm nguồn hàng

4.3.3. Thống nhất vốn bỏ ra

4.3.4. Xin phép trường bày bán

4.3.5. Dọn hàng tại sảnh QT!, QT2 tại HSU

5. 5. THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI

5.1. Kiểm kê quỹ

5.2. Di chuyển đến nơi từ thiện

6. 6. Báo chí

6.1. Viết báo cáo

6.2. Thuyết trình