Gia đình yêu thương

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gia đình yêu thương by Mind Map: Gia đình yêu thương

1. Mẹ Ty

1.1. Tập thể dục cùng ck: 5h -6h

1.2. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng: 6h -7h

1.3. Đưa con đi học, đi làm: 7h

1.4. Nấu nướng và ăn tối: 19h - 20h

1.5. Dạy tôm học bài: 20h - 21h

1.6. Cả nhà kể chuyện trong ngày: 21h -21h30

1.7. Online: 21h30 - 22h

1.8. Đọc sách, soạn bài: 22h - 23h

2. Ba Bi

2.1. Tập thể dục cùng vk: 5h - 6h

2.2. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng: 6h -7h

2.3. Đưa con đi học, đi làm: 7h

2.4. Đón và chơi với con: 14h - 18h

2.5. Vệ sinh tắm rửa: 18h - 18h15

2.6. Nấu, hâm thức ăn tối: 18h15 - 19h

2.7. Ăn tối và online: 19h - 20h

2.8. Đọc sách, làm việc: 20h - 21h

2.9. Quây quần kể chuyện trong ngày cùng vk và Tôm: 21h - 21h30

2.10. Online: 21h30 - 22h30

2.11. Đi ngủ: 22h30 - 23h

3. Tôm

3.1. Thức dậy: 6h30

3.2. Đi học: 7h00

3.3. Chơi thể thao với ba: 16h15 - 18h

3.4. Vệ sinh tắm rửa: 18h -18h15

3.5. Xem ti vi: 18h15 - 19h

3.6. Ăn tối và tự chơi: 19h - 20h

3.7. Học bài với mẹ: 20h - 21h

3.8. Gia đình quây quần, kể chuyện trong ngày: 21h -21h30

3.9. Tôm đi ngủ:21h30 -22h