Hinduisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hinduisme by Mind Map: Hinduisme

1. Ve de la mateixa paraule que India

2. -Creença en els 'Vedas' (Llibres sagrats de l'hindú)

3. Està compos per diferents indis, pràctiques religioses i tradicions. Creuen en Brahman, diuen que té moltes casualitats.

4. S'adora a el Deu amb un ritus anomenat 'Veo'

5. Religió activa més antiga en el món.

6. El Sánscrito es l'antic idioma de l'hinduisme

7. Tenen 7 creences:

8. -Creença en un alma universal

9. -Creeça en un alma individual inmortal

10. -Creença en el karma

11. -Creença en Moksha

12. Creença en el temps cíclic

13. Creença en dahrma

14. No te profeta

15. 4 Vedas:

16. Yajur Veda

16.1. Rig Veda

17. El Sama veda

18. Atharva Veda

19. Upanishadas: Llibres de filosofía

20. Tentacions que els hindues han de evitar:

21. kama (lujuria)

22. Krohda (ira)

23. Lobha (cocidia)

24. Moha

25. Mada (orgullo)

26. Matsarya (envidia)

27. Brahman: Única veritat pels hindues. El creador

28. Deus:

29. Saraswati

30. Vishnu

31. Discus

32. Krishna

33. Shiva (La destroyer)

34. Ganesha

35. Denominacions ptincipals:

36. Vaishnavas: Adoras a Vishnu

37. Shivaisme: Adoren a Shiva i a la seva filla

38. Smartas: segueixen textos sagrats (puranas i ramayana)

39. Shaktas: adoren a Deví