Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
zadatak by Mind Map: zadatak

1. da li postoji rješenje

2. provjera prve ideje koja mi je pala na pamet

3. Negativno

4. druga ideja za rješenje

5. negativno

6. ideja treća "dvostruka negacija"

7. provjera

8. kontrola rješenja

9. Yess!!!