Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen by Mind Map: Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Valmentajan työkalupakki m.e-oppiminen

Viisauksia

Luota prosessiin

Asenne ratkaisee

Älä vie oppimisesta oivaltamisen iloa

Puuttumattomuuden laki

Parhaiten oppii kun on eävarmuutta

Ole asiassa luja menettelytavoissa lempeä

Määrittele tulokset älä keinoja

Oppimiskokemus siirtää meidät tiedon puolelta taitoon

valmentaja palvelee tiimiä, tiimi palvelee asiakasta

Teoriaa

Tiedon rakentaminen Nonaka ja Takeuchi

Rakettimalli Partus Oy/Tiimiakatemia/Tiimimestarit

Menetelmiä

Learning Cafe (ym. ryhmätyömenetelmät)

Sky Jump -asioiden katsominen eri rooleista/näkökulmista

Visualisointi (esineillä, näytteleminen, mindmap)

Dialogi; avoimet kysymykset

Some-kulttuuri: avoimuus, jakaminen, vertaistuki, tekijyys

Ideointimentelmät

Oppimisprosessin dokumentointi (esim. blogi)

MOTOROLA

Opppimissopimus (esim. mindmap)

Tiimi - toimintaedellytykset

Tietoisuus - yhteinen tavoite

Yhteiset, jaetut VISIO/MISSIO ja TAVOITTEET

Tiimitoimintaa, vuorovaikutusta ja prosessia tukevat ja edistävät MENETELMÄT

Intohimo - sitoutuminen

Halu OPPIA uutta ja kehittyä edelleen

Epävarmuuden SIETÄMINEN ja ONGELMANRATKAISUTAIDOT

Epäitsekäs tiimipeli - osaaminen

Kyky ja halu YHTEISTYÖHÖN vuorovaikutustaidot

Innostuneet, sitoutuneet, osaavat ja edelleen oppivat IHMISET

Tiimissä tehtävä TYÖ ja menestys etusijalle

Valmentaja

Valmentajan tehtäviä

Valmentajan Ominaisuuksia ja toimintatapoja

Lisätietoa

Diigo tag: valmentaminen

Kirjallisuus