การพัฒนาสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาสังคม by Mind Map: การพัฒนาสังคม

1. การให้แรงกาย

1.1. ช่วยจัดงานบุญที่บ้านกกกอก

1.2. ช่วยทำความสะอาดถนนที่หมู่บ้านกกกอก

1.3. การเสียสละไปเลือกตั้ง

1.4. การไปเรียนรด.

2. การให้แรงใจ

2.1. ให้กำลังใจลุงพลผู้สูญเสียหลานสาวโดยการเอาตัวเข้าไปสู่วงการบันเทิง

2.2. แต่งเพลงให้กำลังใจแก่ลุงพล

2.3. เข้าไปร่วมเว็บไซต์ลงชื่อ เพื่อให้กำลังใจลุงพลในอินเตอร์เน็ต

2.4. เป็นที่พึ่งให้เพื่อนในเวลาอกหักโดยการพาไปกินเลี้ยง

3. การให้เกียรติ

3.1. ไม่ซ้ำเติมเมื่อเพื่อนทำพลาด

3.2. การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3.3. การเคารพผู้อาวุโส

3.4. การเคารพกฎหมาย

4. การให้ธรรมชาติที่ดี

4.1. ช่วยลุงพลจัดงานการกุศลปลูกป่า

4.2. เก็บขยะรอบๆหมู่บ้านกกกอก

4.3. รณรงค์ให้โรงงานหยุดปล่อยควัยเสียที่หมู่บ้านกกกอก

4.4. เข้าร่วมโครงการปลูกปะการัง

4.5. บอกคนรอบตัวและตัวของเราเองให้ลดการใช้ไฟอย่างสิ้นเปลือง

4.6. รณรงค์การไม่เผาขยะ

4.7. อธิบายเพื่อนๆให้เข้าใจประโยชน์ของการแยกขยะ

4.8. ใช้ผ้าแทนทิชชู่

5. ให้ความเข้าใจแก่ผู้อื่น

5.1. เป็นอาสาสมัครตัวแทนโรงเรียนไปสอนน้องๆที่ด้อยโอกาศทางการศึกษา

5.2. สอนผู้คนที่เห็นต่างทางการเมืองโดยการนำตัวไปอธิบายเรื่องต่างๆในค่ายทหาร

5.3. สอนการบ้านการเมืองให้เพื่อนๆที่เข้าใจสิ่งต่างๆผิด

5.4. ชี้ช่องทางข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้อื่น

6. การให้ความเคารพ ต่อกฏ กติกา มารยาทของสังคม

6.1. ทำตามกฎหมาย

6.2. ยอมรับระบบอาสุโส

6.3. ให้ความเคารพให้เกียรติเจ้าพนักงาน

6.4. ทำตามระเบียบโรงเรียน

7. การให้ ”ความเคารพ”ต่อตวามคิดเห็นและจิตใจผู้อื่น

7.1. ไม่ต่อว่าและประนามผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง

7.2. เคารพและทำตามโดยใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลาง

7.3. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเวลาทำงานกลุ่ม

7.4. ไม่ดูและหมิ่นศาสนาอื่น

7.5. เคารพการเลือกนับถือศาสนาของผู้อื่น