слово о полку Ігоревім

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
слово о полку Ігоревім by Mind Map: слово о полку Ігоревім

1. 1185 рік похід на пловців

2. героїчна поема

3. вступ (пісня Бояна) — роздуми автора над манерою описування подій

4. основна частина (кілька оповідань): виступ Ігоревої дружини; похід; битви з половцями; сон і «золоте слово» Святослава; «плач Ярославни»; втеча Ігоря з полону;

5. закінчення (величання Ігоря, князів і дружини)

6. Художній напрям «Слово про похід Ігорів»: орнаменталізм.

7. експозиція: підготовка Ігоря з дружиною князів до військового похо­ду, зловісні знаки

8. зав ’язка: битва з половцями

9. кульмінація: поразка руської дружини;

10. розв ’язка: втеча Ігоря з половецької неволі.

11. автор невідомий

12. ліро-епос

13. зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців 1185 р. ; історична доля Руської землі, її минуле, сучасне й май­бутнє .

14. битва с половцями - конфлікт

15. Ідея»: заклик руських князів до єднання в боротьбі проти ворогів Руської землі; засудження князівських міжусобиць.

16. Ідея виражена в сні Святослава