OSNOVE INFORMATIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVE INFORMATIKE by Mind Map: OSNOVE INFORMATIKE

1. Osnovni dijelovi računala

1.1. centralna jedinica

1.2. ulazne jedinice

1.3. izlazne jedinice

1.4. ulazno-izlazne jedinice

1.5. mediji za pohranu podataka

2. Centralna jedinica

2.1. MBO

2.2. CPU

2.3. PSU

2.4. RAM

2.5. GPU

2.6. HDD

3. Ulazne jedinice

3.1. tipkovnica

3.2. miš

3.3. optički čitač

3.4. ocr

3.5. čitač crtičnog koga

3.6. digitalni fotoaparat

3.7. web kamera

3.8. mikrofon

3.9. osjetilna ploha

3.10. grafička ploča

4. Izlazne jedinice

4.1. monitor

4.1.1. veličina izražena u inch-ima

4.1.2. (“) 1”= 2,54 cm

4.1.3. CRT, LCD, LED

4.1.4. razlučivost

4.1.4.1. – kvaliteta slike na monitoru

4.2. pisač

4.2.1. iglični

4.2.2. tintni

4.2.3. laserski

4.2.4. termički

4.3. crtač

4.4. zvučnici

5. Mediji za pohranu podataka

5.1. optički mediji

5.1.1. CD

5.1.2. DVD

5.1.3. BD

5.2. poluvodički mediji

5.2.1. memorijski ključić

5.2.2. memorijske kartice

5.2.3. SSD

6. Informatika

6.1. informacija

6.1.1. informacijska znanost

6.1.2. informatika

6.1.3. dokument

6.1.4. publikacija

6.2. računalstvo

7. Povijesni razvoj i generacije računala

7.1. ručna obrada

7.2. mehanička obrada

7.3. elektromehanička

7.4. elektronička

8. Vrste obrade podataka

8.1. ručna

8.1.1. ABAK, 3000 p.k.

8.2. mehanička

8.2.1. ARITMOMETAR, 1820.

8.2.2. PASCALINA, 1642.

8.2.3. DIFERENCIJALNI STROJ, 1822.

8.2.4. ANALITIČKI STROJ, 1833.

8.3. elektromehanička

8.3.1. SORTIRNI STROJ, 1890.

8.3.2. Z3, 1941.

8.3.3. COLOSSUS,1943.

8.4. elektronička

8.4.1. ALTAIR 8800, 1975.

9. generacija računala

9.1. 1. generacija - elektronska cijev

9.2. 2. generacija - tranzistor

9.3. 3. generacija - integrirani krug

9.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

9.5. 5. generacija - mikroprocesor

9.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

10. Brojevni sustavi

10.1. dekadski

10.2. binarni

10.3. oktalni