OSNOVE INFORMATIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVE INFORMATIKE by Mind Map: OSNOVE INFORMATIKE

1. 4 RAZDOBLJA PREMA NAČINU OBRADE PODATAKA

1.1. 1,RUČNA OBRADA

1.1.1. ABAK

1.2. 2.MEHANIČKA OBRADA

1.2.1. PASCALINA

1.2.2. ARITMOMETAR

1.2.3. DIFERENCIJALNI STROJ

1.2.4. ANALITIČKI STROJ

1.3. 3.ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

1.3.1. SORTIRNI STROJ

1.3.2. Z3

1.4. COLOSSUS

1.5. 4.ELEKTRONIČKA OBRADA

1.5.1. ALTAIR 8800

1.5.2. 6 GENERACIJA RAČUNALA

1.5.2.1. 1.GENERACIJA-ELEKTRONSKA CIJEV

1.5.2.2. 2,GENERACIJA-TRANZISTOR

1.5.2.3. 3.GENERACIJA-INTEGRIRANI KRUG

1.5.2.4. 4.GENERACIJA-VISOKO INTEGRIRANI KRUG

1.5.2.5. 5.GENERACIJA-MIKROPROCESOR

1.5.2.6. 6.GENERACIJA-BIOČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

2. osnovni pojmovi

2.1. INFORMACIJA

2.2. INFORMATIKA

2.3. INFORMACIJSKA ZNANOST

2.4. RAČUNALSTVO

2.5. DOKUMENT

2.6. PUBLIKACIJA

3. osnovni pojmovi

3.1. ISBN

3.2. PROGRAMSKA POTPORA (SOFTWARE)

3.3. SKLOPOVLJE(HARDWARE)

4. Povijesni razvoj i generacije računala

5. OSNOVNI DIJELOVI RAČUNALA

5.1. CENTRALNA JEDINICA

5.1.1. MATIČNA PLOČA

5.1.2. PROCESOR

5.1.3. NAPAJANJE

5.1.4. RADNA MEMORIJA

5.1.5. GRAFIČKA KARTICA

5.1.6. TVRDI DISK

5.2. ULAZNE JEDINICE

5.2.1. TIPKOVNICA

5.2.2. MIŠ

5.2.3. OPTIČKI ČITAČ

5.2.4. ČITAČ CRTIČNOG KODA

5.3. IZLAZNE JEDINICE

5.3.1. DIGITALNI FOTOAPARAT

5.3.2. WEB KAMERA

5.3.3. MIKROFON

5.3.4. OSJETILNA PLOHA

5.3.5. GRAFIČKA PLOČA

5.4. ULAZNO-IZLAZNE JEDINICE

5.4.1. MONITOR

5.4.2. PROJEKTOR

5.5. MEDIJI ZA POHRANU PODATAKA

5.5.1. MAGNETSKI MEDIJI

5.5.2. POLUVODIČKI MEDIJI

5.5.3. OPTIČKI MEDIJI